PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 11.10.2018 r. od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 
z dnia 11.10.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, radna Anna Zawidzka,, radny Krzysztof Kocikowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Rafał Barsukiewicz, prezes ZWiUK Grażyna Mączko, inżynier ZWiUK Mirosław Maciejewski, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak. 

Posiedzenie komisji prowadził przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, który powitał wszystkich. Odczytano pouczenia dotyczące ochrony danych osobowych. 
 
tematyka:
 
1) Wnioski do projektu budżetu gminy Białe Błota na 2019 rok.
2) Zapoznanie z projektami uchwał na sesję.
3) Sprawy bieżące
 
 
przewodniczący komisji
 Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (11 października 2018)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (24 lipca 2019, 13:58:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317