Protokół ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 5.11.2018 r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Protokół 
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 5.11.2018 r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli członkowie wszystkich komisji stałych Rady Gminy Białe Błota p. Jan Jaworski Zastępca Wójta, p. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy, p. Kamila Łączna p.o. dyrektora GCK, p. Agnieszka Płaczkiewicz księgowa GCK, p. Grażyna Mączko prezes ZWiUK, p. Mirosław Maciejewski 
 
 
            Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Gminy Białe Błota prowadził Bronisław Balcerowski przewodniczący komisji Budżetu i Finansów. W związku z tym, że została podana informacja, iż sesja odbędzie się 6.11.2018 r. na którą zostały przygotowane trzy projekty uchwał, przewodniczący stałych Komisji ustalili, że odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w dniu 5.11.2018 r. 
Na wspólnym posiedzeniu komisji rozpatrywano wyłącznie projekty uchwał przygotowane na sesję tj: 
- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r. 
- Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018 -2024 
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach. 
W czasie dyskusji nad poszczególnymi projektami uchwał radni zadawali pytania skierowane do wójta, do p. Skarbnik, do p. prezes ZWiUK do kierownika referatu Inwestycji p. Konopki. 
Po wyjaśnieniach przez ww. przedstawicieli urzędu gminy zostały przedstawione następujące wnioski: 
Radna Maria Wolsztyńska skierowała wniosek dot. zwiększenia o 100.000 zł wydatków inwestycyjnych ba zadania pn. „Projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem  ul. Judyma w Białych Błotach” 
- Zmniejszenia o 194.000 zł w wydatkach inwestycyjnych pn. „Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach” 
- Zmniejszenia o 186.000 zł w wydatkach inwestycyjnych pn Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach” 
- Zwiększenia o 280.000 zł w wydatkach inwestycyjnych pn „Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach 
Radna Gabriela Żernicka przedstawiła wniosek dotyczący zmniejszenia kwoty dla GCK i przekazania tej kwoty na projekt budowy ul. Laskowej w Trzcińcu. 
Radna Alina Puppel przedstawiła wniosek dot. przekierowania środków finansowych z przetargu ulicy Sokolej i przekazania tej kwoty łącznie z kwotą z funduszu sołeckiego na dodatkowe wyposażenie placu zabaw. 
Prowadzący komisję radny Bronisław Balcerowski poprosił, aby radna Alina Puppel precyzyjnie przedstawiła swój wniosek na piśmie na sesji w dniu 6.11.2018 r. 
Radny Rafał Barsukiewicz przedstawił wniosek dotyczący uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych, aby został on rozpatrywany przez nowego elekta wójta i nową radę. W związku z tym, że nie będzie obecny na sesji zaproponował, aby ten wniosek został przedstawiony przez innego radnego. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska radny Zbigniew Moroz w tej sprawie przedstawił stanowisko komisji popierające ten projekt uchwały. Dodał, iż komisja miała już wcześniej okazję zapoznania się z rzeczywistym stanem stacji wodociągowych w Cielu i w Łochowie. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
 
przewodniczący komisji
  Krzysztof Kowalewski
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (5 listopada 2018)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (24 lipca 2019, 14:09:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285