Protpkół 19.02.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2007 roku od godz. 13:30 do godz. 15:30 w Szkole Podstawowej w Białych Błotach.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i opieki Społecznej zgodnie z listą obecności oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach  Pani Danuta Ferensztain.
 
Porządek posiedzeń komisji:
1.        Wizyta w Szkole Podstawowej w Białych Błotach
 
 
Ad. 1 Pani Dyrektor serdecznie powitała Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na terenie szkoły i wyraziła swoje zadowolenie z takiego spotkania. Następnie Komisja wraz z Panią Dyrektor przeszła po poszczególnych pomieszczeniach szkolnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najważniejsze sprawy zasugerowane przez Panią Dyrektor. Komisja następnie przeszła do gabinetu gdzie wraz z Panią Dyrektor omawiała najważniejsze sprawy oraz plan współpracy pomiędzy tymi dwoma instytucjami.
                 Sprawy, które poruszono oraz wnioski są dostępnie w załączniku nr 1.
                Komisja serdecznie podziękowała za spotkanie i zaprosiła Panią Dyrektor do uczestnictwa w jej posiedzeniach.
 
                                                                                     protokółował
                                                                Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
                                                                         Zdrowia i Opieki Społecznej
                                                                                   Patryk Thiede
 
 

metryczka


Wytworzył: Patryk Thiede (19 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 10:10:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1414