Protokół 23.02.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2007 roku od godz. 13:00 do godz. 15:00 w Zespole Szkół w Łochowie, Ośrodku Kultury w Łochowie oraz Ośrodku Zdrowia w Łochowie.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności oraz  dyrektorzy poszczególnych placówek:
-Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie – Józef Damski
-Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie – Andrzej Jeliński
-Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Łochowie – dr Elżbieta Piotrowska
 
Porządek posiedzeń komisji:
1.        Wizyta w Ośrodku Zdrowia w Łochowie
2.        Wizyta w Zespole Szkół w Łochowie
3.        Wizyta w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łochowie
 
Ad.1                 Pani Dyrektor Elżbieta Piotrowska serdecznie powitała Komisję na terenie placówki i zaprosiła do zwiedzania poszczególnych pomieszczeń, jakie ma do dyspozycji Ośrodek Zdrowia w Łochowie. Następnie Komisja zebrała się w jednym z gabinetów i rozpoczęła rozmowę na temat w/w placówki. Pani Dyrektor poinformowała, że od maja 2006r. prowadzi własną działalność w tym zakresie, ze w każdym miesiącu przybywa jej coraz więcej pacjentów, a ich liczba na dzień dzisiejszy wynosi ok. 3400 osób. Poinformowała także o zakresie badań wykonywanych przez przychodnie ora omówiła kadrę pracowniczą. Wyraziła swoje zadowolenie z rozbudowy Ośrodka Zdrowia. a co za tym idzie zwiększenie jakości usług obsługiwanych pacjentów. Po krótkim przedstawieniu działalności przychodni, Pani Dyrektor odpowiadała na pytania członków Komisji. Poruszono również temat braku współpracy pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia w Łochowie i w Białych Błotach. Głównym wątkiem był równomierny podział szczepionek dla dzieci zgodnie z zapotrzebowaniem. Komisja zobowiązała się zająć tą sprawą w celu zwiększenia współpracy pomiędzy dwoma placówkami. Komisje podziękowały Pani Dyrektor za spotkanie.
 
Ad.2                 Pan Dyrektor Andrzej Jeliński serdecznie powitał Komisję na terenie szkoły i zaprosił do zwiedzania jej obiektów. Komisje po zwiedzeniu starej zabudowy jednoznacznie stwierdziły, że wymaga ona natychmiastowego remontu. Komisja wizytowała także niedawno wybudowaną salę gimnastyczną, która zrobiła na Komisji duże wrażenie. Następnie Komisja udała się do jednego z pomieszczeń, gdzie wraz z Panem Dyrektorem poruszono różnorodne zagadnienia dotyczące funkcjonowania tejże placówki. Dyrektor przedstawił plany rozbudowy szkoły oraz pokrótce omówił co będzie się znajdowało w poszczególnych pomieszczeniach. Poruszono także temat remontu starej części szkoły i lepszego jej zagospodarowania. Pan Dyrektor omówił także problemy z jakimi boryka się szkoła oraz zarysował najpilniejsze potrzeby, a następnie odpowiadał na zapytania członków Komisji. Na tym wizytacje zakończono, Komisja podziękowała Panu Dyrektorowi za spotkanie.
 
Ad.3                 Pan Dyrektor Józef Damski serdecznie powitał członków Komisji na terenie Wiejskiego Ośrodka Kultury. Oprowadził Komisje po placówce omawiając pokrótce jej działalność. Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem Ośrodka, z kadra pomocniczą oraz z planami na przyszłość jakie przedstawił Pan Dyrektor. Następnie rozpoczęto dyskusje w której poruszono różnorodne tematy dotyczące usprawniania działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie. Komisja podziękowała za spotkanie.
 
Na tym protokół zakończono. Protokół składa się z 2 stron
 
                                                                           Przewodniczący Komisji Oświaty
                                                                              Kultury i Opieki Społecznej
                                                                                      Patryk Thiede
 
 

metryczka


Wytworzył: Patryk Thiede (23 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 10:15:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1570