Protokół 20.04.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 kwietnia 2007 roku od godz. 12:00 do godz. 14:00 w Szkole Podstawowej w Zielonce i w Przyłękach.  
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności oraz Pani Irena Jabłońska nauczyciel w Szkoły w Zielonce i Dyrektor Szkoły w Przyłękach Pani Alicja Włodarczak.
 
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
 
1.        Wizyta w Szkole w Zielonce
2.        Wizytacja w Szkole w Przyłękach
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
 
Ad.1                 Pani Jabłońska serdecznie powitała Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na terenie szkoły. Następnie Komisja wraz z panią Jabłońską przeszła po poszczególnych pomieszczeniach szkolnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najważniejsze sprawy zasugerowane przez panią dyrektor. Szkoła w Zielonce jest filią Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, dlatego Komisja po krótkiej wizytacji i rozmowach z nauczycielami podziękowała za ciepłe przyjęcie. Wszyscy członkowie Komisji wyrazili swoje zadowolenie, że tak stary budynek szkoły jest tak ładnie zagospodarowany i Przewodniczący na tym wizytację zakończył
 
Ad.2
                Pani Dyrektor Alicja Włodarczyk serdecznie powitała Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na terenie szkoły. Następnie zaprosiła Komisję do jednego z pomieszczeń, gdzie rozmawiano na temat działalności placówki, potrzeb oraz całokształtu jej funkcjonowania. Pani dyrektor zwróciła się z prośbą o utworzenie ½ etatu dla pracownika szkolnej świetlicy środowiskowej oraz zatrudnienia na umowę zlecenie sekretarki szkolnej. Pani dyrektor sygnalizował brak sali gimnastycznej, wymianę CO oraz kaloryferów. Zwróciła się także z prośbą o połączenie chodnika pomiędzy dwoma budynkami lekcyjnymi. Następnie pani Dyrektor oprowadziła Komisję po poszczególnych pomieszczeniach szkolnych. Komisja była pod ogromnym wrażeniem zaangażowania kierownictwa placówki, wystroju wnętrz i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. Komisja jednogłośnie zobowiązała się, że poczyni wszelkie starania niezbędna do lepszej działalności szkoły. Na tym wizytację zakończono.
 
 
Protokółował
Patryk Thiede
                                                               Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
                                                                         Zdrowia i Opieki Społecznej
 
                                                                                                                                                                                                            Patryk Thiede
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Patryk Thiede (20 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 10:52:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1706