Protokół z 18.03.2008r.

   Protokół Z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 2008 roku  od godz. 15:00 do godz. 17 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oaz Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein- Piotrowska, Kierownika GZEAS Marian Wiśniewski i przedstawiciele klubów sportowych Gminy Białe Błota.
 
Porządek posiedzenia komisji:
Klasy Sportowe w Gminie Białe Błota.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych
 
Ad.1 Klasy Sportowe w Gminie Białe Błota.
 
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że pierwotni w sprawie klas sportowych zrobił wyliczenia dla 10 dodatkowych godzin.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że słyszała iż w Gimnazjum jest klasa piłkarska.
Radny Andrzej Kieroński potwierdził i dodał, że klasa nie jest prowadzona przez nauczyciela w-f.
Pan Szczepkowski zapytał Wójta Gminy, czy jest zainteresowana utworzeniem klas sportowych?
Wójt Gminy powiedziała, że nie w tym roku i dodała, że sprawą klas sportowych należałoby się zająć po dyskusji o sporcie. W skład takiej klasy musiałyby wejść najlepsze dzieci w Gminie.
Pan Szczepkowski powiedział, że dla trenowania lekkoatletyki najlepszy wiek to na poziomie Gimnazjum.
Radny Andrzej Kieroński poprosił Kierownika Marian Wiśniewskiego o obliczenia kosztu dwóch klas sportowych.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że koszt jednej klasy sportowej to kwota około 13 000 zł.
Pan Karnas powiedział, że w sumie trzeba by dołożyć tylko 2 godziny do klas sportowych, bo normalnie klasy są dzielona na chłopców i dziewczynki i to daje już 8 godzin, a klasa sportowa byłaby jedna bez podziału.
Radny Andrzej Kieroński zaproponował, aby 4 godziny prowadził nauczyciel, a 6 trener.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, aby oprzeć się na tych nauczycielach co są i tylko w Gimnazjum zatrudnić trenera.
Wójt Gminy powiedziała, że musi się zastanowić nad tematem.
Kierownik Marian Wiśniewski przeliczył na nowo koszty utworzenia klas sportowych i wyszło 7800 zł za trzy klasy.
Wójt Gminy powiedziała, że bieżącym roku są  duże nakłady na inwestycje sportowe.
Pan Karnas wyjaśnił, że dzieci miałyby 10 godzin w-f, a nie 4.
Kierownik Marian Wiśniewski dodał, ze żadne zajęcia pozalekcyjne to nie jest strata pieniędzy.
Pan Karnas powiedział, że klasy sportowe musza powstać w oparciu o kluby sportowe.
Wójt Gminy zapytała, co dadzą kluby?
Pan Szczepkowski powiedział, że kluby ponoszą koszty obiadów, opieki i zawodów.
Kierownik Marian Wiśniewski zapytał kto ponosi koszty rozgrywek?
Pan Szczepkowski wyjaśnił, że kluby, a jak jest reprezentacja szkoły to szkoła.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że dla Gminy to bez różnicy, czy za wyjazdy płaci szkoła, czy klub.
Pan Karnas powiedział, że Czapla pozyskała też dofinansowanie na obóz.
Wójt Gminy powiedziała, że jeżeli na coś się zdecydować to na gimnastykę, bo na bazie tych dzieci można później zrobić nabór do klas sportowych.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że cały czas prosi o strategię dot. sportu.
Wójt Gminy powiedziała, że polityką Gminy jest aby dzieci miały zajęcia po godzinach i zaproponowała zorganizować debatę na temat sportu.
 
Dyskusja zakończyła się  niewypracowaniem żadnych końcowych wniosków.
 
Protokołowała
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Patryk Thiede
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 marca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (9 czerwca 2008, 13:34:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1553