Protokół z 28.10.2009r.

Protokół

Z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
28 października 2009 roku od godz. 12:00 do godz. 15 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz przedstawiciele Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie, Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1)       Rozmowa z Grażyną Nita dyrektorem Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie
2)       Rozmowa z Markiem Czarnowskim dyrektorem Ośrodka Kultury w Białych Błotach
3)       Rozmowa z Beatą Przyborską kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4)       Wolne wnioski
 
Ad.1 Rozmowa z Grażyną Nita dyrektorem Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie  
Dyrektor Grażyna Nita zapoznała członków Komisji z planem finansowym i merytorycznym ośrodka kultury na 2010 r  Kwota wnioskowana w 2010 jest o 80-90 tys. większa w stosunku do roku  poprzedniego. Pani Dyrektor przekazała Komisji, że będzie się starała szukać oszczędności w kwestii zatrudniania pracowników. Komisja uznała zasadność wniosku. Komisja zapoznała się z propozycjami zajęć i imprez, które mogłyby odbywać się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łochowie.
 
Ad.2 Rozmowa z Markiem Czarnowskim dyrektorem Ośrodka Kultury w Białych Błotach
 
Dyrektor Marek Czarnowski przedstawił Komisji plan finansowy z poprawkami, w skład którego weszłyby wpływy ze stałych form działalności, darowizn i wpływów uzyskanych od sponsorów. Komisja podjęła dyskusję nt. imprez organizowanych w Ośrodku Kultury w Białych Błotach.
 
Ad.3 Rozmowa z Beatą Przyborską kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Kierownik Beata Przyborska przedstawiła główne założenia budżetowe na 2010r.  Poruszona została kwestia zwiększenia zatrudnienia pracowników socjalnych do 8 etatów, w celu spełnienia wymogu ustawowego. Wzrost wynagrodzeń w dalszym ciągu pozostaje na poziomie 3%. Pani kierownik zwróciła również uwagę na ubiegłoroczną kwestię rozbudowy GOPSu. Komisja dyskutowała na temat inwestycji na 2010 r. - Budową windy, zakupem sprzętu komputerowego, kserokopiarki oraz samochodu. Przedstawiona została również propozycja, aby w świetlicy realizować zajęcia z socjoterapeutyczne. Komisja przychyliła się do propozycji kierownika.
 
Ad.4 Wolne wnioski Brak
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 października 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 09:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1420