Protokół z 26.01.2009r.

 
 
 
Protokół
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 roku od godz. 14:00 do godz. 16:00, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności.
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia komisji:.
1.Ferie zimowe w instytucjach oświatowych, kulturalnych i GOPS w Białych Błotach.
2.Dyskusja na temat ewentualnego przekształcenia Ośrodka Kultury w Gminie Białe Błota w Młodzieżowy Dom Kultury.
3.Wniosek o ponowną Komisję z udziałem Dyrektorów Ośrodków Kultury i ponowną rozmowę w tym temacie.
4.Sprawy bieżące.
 
 
Ad. 1  Ferie zimowe w instytucjach oświatowych, kulturalnych i GOPS w Białych Błotach.
Pani Marlena Witkowska-Rypina Dyrektor Białobłockiego Ośrodka Kultury przedstawiła i omówiła program ferii w swoim ośrodku ( załącznik nr 1 do protokołu).
Pan Mirosław Donarski Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie przedstawił i omówił program ferii zaplanowanych w Zespole Szkół w Łochowie ( załącznik nr 2 do protokołu).
 
Pani Danuta Ferensztain Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach przedstawiła i omówiła program ferii zaplanowanych w Szkole Podstawowej w Białych Błotach (załącznik nr 3 do protokołu)
Pani Alicja Włodarczak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach przedstawiła i omówiła program ferii zaplanowanych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego (załącznik nr 4 do protokołu).
Pani Alicja Przyborska Dyrektor GOPS przedstawiła i omówiła program ferii zaplanowanych w GOPS w Białych Błotach (załącznik nr 5 do protokołu) oraz poinformowała Komisję o rezygnacji jednej z opiekunki grupy.
 
Ad.2. Dyskusja na temat ewentualnego przekształcenia Ośrodka Kultury w Gminie Białe Błota w Młodzieżowy Dom Kultury.
Pani Maria Wolszczyńska proponuje aby podać do publicznej wiadomości o pomyśle przekształcenia Ośrodka Kultury, ponieważ dochodzą do niej słuchy, że ten Ośrodek ma zostać zamknięty. Natomiast pani Gabriela Żernicka w związku z tą dyskusją proponuje o zebranie Komisji dotyczącą w/w tematu.
 
Ad.3. Wniosek o ponowną Komisję z udziałem Dyrektorów Ośrodków Kultury i ponowną rozmowę w tym temacie.
 
Gabriela Żenicka – za Patryk Thiede – przeciw
Lidia Grzywacz – przeciw
Maria Wolszczyńska – przeciw
 
Ad.4. Sprawy bieżące.
 
Brak  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 stycznia 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 10:32:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1345