Protokół z 29.12.2008r.

 
 
 
Protokół
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska i Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2008 roku od godz. 14:00 do godz. 16:00, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska i Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia komisji:

Materiały na sesję.  
-          w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2009 r
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Radna Gabriela zapytała dlaczego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polega wydawaniu zezwoleń. Radny Edmund Łączny odpowiedział, że polega to na ustaleniu limitów pozwoleń na sprzedaż alkoholu.
 
-          w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 r.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Pytań nie było.
-          w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały.  Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski powiedział, że gmina chce przystąpić do projektowania drogi dlatego trzeba zaliczyć drogę do kategorii dróg gminnych i nadać jej numer.
 
-          w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2009 rok.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Radna Wanda Górna zapytała czy nie braknie środków na działanie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2009 rok. Pracownik ds. profilaktyki antyalkoholowej Jacek Rakoczy odpowiedział, że zaplanowana kwota wystarczy na zrealizowanie programu.
 
-          w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania.
 
-          w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania.  Pytań nie było.
 
-          zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Radny Bartosz Lau powiedział, że potrzebny jest poprzedni statut Gminnego Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół, żeby porównać jakie zmiany się proponuje. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski powiedział, że w/w projekty uchwały przygotowywała Sekretarz Anna Rywak. Radna Gabriela Żernicka zapytała jaki punkt będzie wykreślony w statucie i czego to dotyczy. Kierownik GZEAS odpowiedział, ze uchylane są paragrafy gdzie były uchwalone stanowiska pracy. Chodzi o to ażeby gdy jest zatrudniany pracownik nie wymagało to uchwały Rady Gminy. Radny Bartosz Lau poprosił o przygotowanie Statutów BOK, WOK i GZEAS na najbliższą sesję.
 
-          w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski dodał, że jest to pierwsza z grupy uchwał które będą na pewno jeszcze na kolejnych sesjach w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych. Projekt uchwały dotyczy miejscowości Przyłęki.
 
-          w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Projekt uchwały dotyczy miejscowości Łochowo.
 
-           w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i poprosił Skarbnika Gminy Lucynę Krasulak o zreferowanie w/w projektu uchwały.
 
-          w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Przewodniczący Janusz Walczyński odczytał nazwę projektu uchwały i poprosił Skarbnika Gminy Lucynę Krasulak o zreferowanie w/w projektu uchwały. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski przestawił na prośbę członków komisji stan inwestycji drogowych w miejscowości Białe Błota.
Członkowie Komisji podjęli dyskusję na w/w projektem uchwały.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (29 grudnia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 13:18:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1182