Protokół z 16.10.2008r.

 
 
 
Protokół
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 października 2008 roku od godz. 12:00 do godz. 15:00, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności.
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
 

Ośrodki Kultury w Gminie Białe Błota.  
 
Radna Gabriela Żernicka zapytała czy trzeba rozdzielić Bibliotekę Publiczną z Ośrodkiem Kultury i co sadzi Wójt Gminy na temat Ośrodków Kultury.              Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska odpowiedziała, że generalnie jest  zadowolona z funkcjonowania Ośrodków Kultury z tym, że zawsze może być lepiej. Dodała również, ze Biblioteki musza być rozdzielone z Ośrodkami Kultury, na przyszłą Sesję jest przygotowywany projekt uchwały który ma na celu rozdzielić Białobłocki Ośrodek Kultury od Biblioteki Publicznej. Członkowie Komisji podjęli dyskusję nad stanem Ośrodka Kultury w miejscowości Łochowo. Radna Lidia Grzywacz zapytała czy wiadomo coś o przedszkolu w miejscowości Łochowice. Wójt Gminy Białe Błota odpowiedziała, że docelowo ma być tam czterdzieścioro dzieci, w chwili obecnej jest na etapie zmiany sposobu użytkowania, jest przygotowywana decyzja o warunkach zabudowy, planowo przedszkole miało ruszyć od miesiąca września. Radna Maria Wolsztyńska zapytała jaką Wójt Gminy Białe Błota ma wizję funkcjonowania kultury w naszej gminie. Wójt gminy odpowiedziała, że jej wizja jest w chwili obecnej realizowana. Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała pomoc członków Komisji Oświaty w tworzeniu kultury w Gminie Białe Błota. Sekretarz Gminy Anna Rywak przedstawiła Komisji Oświaty plan rozdzielenia Ośrodków Kultury od Bibliotek. Dyrektor Białobłockiego Ośrodka Kultury Maria Witkowka-Rypina przedstawiła i omówiła plan działalności Ośrodka Kultury na rok 2009.  Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie Józef Damski omówił plan działalności Ośrodka Kultury na rok 2009.  Członkowie Komisji podjęli merytoryczną dyskusję na temat działalności Ośrodków Kultury w Gminie Białe Błota.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (16 października 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 13:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1192