z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Sportu w dniu 16 kwietnia 2012 roku od godz. 13:00 do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz animatorzy sportu Zbigniew Karnas, Maciej Makowski, Katarzyna Krumrich, Beata Przyborska, inspektor Anna Bączkowska, sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Sprawozdanie z uzyskanych dotacji przez kluby sportowe.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu.
3. Inwestycja ul. Centralnej.
 
 
Ad. 1.
 
Przedstawiciele Klubów Sportowych z terenu gminy Białe Błota kolejno przedstawiali sprawozdania z wydatkowania uzyskanych dotacji z Urzędu Gminy.
 
 
Ad. 2.
 
 
Wstępne wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak, która poinformowała, że dochody ogółem zostały wykonane w 88,41% w tym dochody bieżące w 100,7 % i dochody majątkowe 29,8 %,  natomiast wydatki majątkowe 81 %, wydatki bieżące 94,8, a wydatki ogółem 89,96 %. Niski poziom dochodów bieżących związany jest z nie wypłaceniem przez Urząd Marszałkowski dotacji.
 
Ad. 3.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła problem niedokończonej inwestycji ul. Centralnej, wyjaśniła, że miał być ogłoszony przetarg w trybie pilnym..
W sprawie inwestycji radna Aleksandra Lubońska poinformowała o problemie ul. Białej, która jest drogą dostawczą dla Biedronki.
Zastępca Wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że jutro zostanie ogłoszony przetarg na ul. Centralną, którego rozstrzygnięcie może trwać około miesiąca. Do października br. Inwestycja powinna być zakończona, natomiast rozpoczęcie prac być może ruszy w czerwcu.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, Zastępca Wójta Jan Jaworski, radna Grażyna Błażejak.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.
 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (16 kwietnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 września 2012, 23:00:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1365