14 maja 2012 roku od godz. 15:00 do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, (Komisja od godz. 14:00 odbywała się na terenie placówek oświatowych)

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
 
 
Porządek posiedzenia:
 
Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli niepublicznychWolne wnioski.
 
 
 
Ad. 1.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poprosiła sekretarz o przedstawienie danych związanych z liczbą dzieci oraz wysokością dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że w marcu 2012 do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 72 dzieci w tym 6 dzieci spoza gminy. Dotacje są różne w poszczególnych miesiącach. W styczniu br. dotacje dla przedszkoli niepublicznych wynoszą 479 zł, a dla punktów przedszkolnych 255 zł. Dla Miasta Bydgoszcz dotacje wyniosły ogółem za I kwartał 314.987 zł za ok. 200 dzieci – dotacja za przedszkola publiczne 634 zł, przedszkola niepubliczne 476 zł. W gminie Nowa Wieś Wielka ogółem dotacja w styczniu wyniosła  3.252 zł  dla publicznych przedszkoli – 5 dzieci, dla niepublicznych  punktów przedszkolnych 1244 zł – 5 dzieci, dla gminy Szubin 2149 zł – 5 dzieci.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, radny Jacek Grzywacz, radna Grażyna Błażejak, radna Aleksandra Lubońska.
 
Nawiązano również do powstającego przedszkola w Cielu oraz gminnego żłobka w Łochowie.
 
Ad. 2.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła także kwestię funkcjonowania NZOZ Elmed i otrzymanym w związku z tym pismem od Wójta o wprowadzenie do porządku obrad komisji tematu, dotyczącego przychodni.
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (14 maja 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 września 2012, 23:05:50)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (7 stycznia 2013, 15:21:07)
Zmieniono: bz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1313