PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 19 czerwca 2012 roku od godz. 08:00 do godz. 10:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 19 czerwca 2012 r.,
RGK.0012.3.11.2012
 
PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 19 czerwca 2012 roku od godz. 08:00 do godz. 10:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, kierownik GOPS Beata Przyborska, dyrektor GCK Jarosław Zwoliński, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, skarbnik Lucyna Krasulak.
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
Informacja dyrektorów szkół, dyrektora GCK, animatorów sportu na orlikach oraz kierownika GOPS na temat propozycji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.Projekty uchwał na sesję.Sprawy bieżące
 
 
Ad. 1.
 
Propozycję letniego wypoczynku organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiła kierownik w/w instytucji Beata Przyborska.
 
Na komisji podjęto dyskusję, w sprawie boiska w Kruszynie Krajeńskim, nad którym piecze przejęło Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Podniesiono kwestię zaniedbania tegoż obiektu sportowego.
 
Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński przedstawił plan organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z gminy Białe Błota prowadzonego przez  Gminne Centrum Kultury.
 
Plany wypoczynku podczas wakacji proponowany przez szkoły i plan zajęć organizowany na orlikach przedstawił kierownik COEiS Marian Wiśniewski.
 
Odnośnie organizacji zajęć w szkołach radne Maria Wolsztyńska i Aleksandra Lubońska zapytały o kontynuację nauki rozszerzonego języka angielskiego.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że nie ma na to środków. Poprzednie nauczania dodatkowe były finansowane z projektów dofinansowanych - obecnie takich nie ma.
 
Radna Aleksandra Lubońska i Radna Grażyna Błażejak przedstawiły plan wypoczynku letniego dla harcerzy.
 
 


Ad. 2.

 
Na posiedzenie Komisji została zaproszona Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak,  która przedstawiła najważniejsze wskaźniki wykonania budżetu oraz wyjaśniała członkom Komisji kwestie, które budziły ich wątpliwości.
 
Na Komisji podjęto dyskusję w sprawie realizacji inwestycji na terenie gminy, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, radna Grażyna Błażejak, radna Aleksandra Lubońska, radny Jacek Grzywacz, sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak.
 
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
Radny Jacek Grzywacz zapytał, czy są jeszcze środki na równanie dróg?
Skarbnik wyjaśniła, że nie ma już finansów na powyższy cel.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała jakie ulice w Białych Błotach były równane?
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że Pan Szmytka przedstawiał takie zestawienie.
 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2019
 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. Wyjaśniła, że zmiany są spowodowane zmianami w budżecie. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że zmieniając uchwałę budżetową każdorazowo należy zmienić Wieloletni Plan Finansowy.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012
 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, za jaki okres kwota 80.000 zł umieszczona w zmianach do budżetu jest wypłacona firmie?
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że nie jest to za konkretny okres jest to kwota za odzyskanie VAT-u należnego oraz szkolenia pracowników jak i reprezentowania gminy podczas rozpraw sądowych oaz w urzędach skarbowych. Poinformowała również, że w dniu wczorajszym  z tytułu odzyskanego VAT-u na konto urzędu wpłynęło ponad 300.000 zł.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy był rozpisany konkurs na powyższe zadanie?
Skarbnik wyjaśniła, że był ogłoszony przetarg.
 
Ad. 3.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poprosiła o wykaz rachunków za równanie dróg.
 
Radny Jacek Grzywacz poprosił o przedstawienie informacji na Komisji Budżetu i Finansów w sprawie dotacji na inwestycje w Zielonce.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zawnioskowała o należyte poprowadzenie kompleksu boisk w Kruszynie Krajeńskim i doprowadzenie go do stanu użyteczności.
Radny Jacek Grzywacz zapytał, czy GOPS nie może tego przejąć?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że GOPS nie może przejąć boiska, wyjaśniła również, że stan boiska nie jest aż tak tragiczny jak jest to przedstawione. Poza tym po wygaśnięciu umowy z klubem, który miał piecze nad przedmiotowym boiskiem i utrzymywał je w należytym stanie, nie wykazano chęci przedłużenia przedmiotowej umowy.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.
 
 metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (19 lipca 2012)
Opublikował: Marek Jakubowski (7 stycznia 2013, 15:22:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1293