Protokół z wyjazdowej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 12:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia wyjazdowej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 12:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu, Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA”, Warsztacie Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach, Zakładzie Aktywności Zawodowej „OSiR” w Białych Błotach oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz : Beata Przyborska, Michał Borkowski, Tomasz Szpunar, Anna Antoszak, Izabela Sut.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska

Na komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński

Porządek posiedzenia:
1. Informacja o funkcjonowaniu  systemu opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi na terenie Gminy Białe Błota.


Ad.1. Informacja o funkcjonowaniu  systemu opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi na terenie Gminy Białe Błota.

Przyjęto informację ustną oraz w formie pisemnego sprawozdania na temat funkcjonowania systemu wsparcia i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi na terenie Gminy Białe Błota. 
Egzemplarz pisemnego sprawozdania dostępny w biurze Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Maria Wolsztyńska (14 stycznia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (26 lutego 2014, 15:41:37)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:07:34)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1047