Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 czerwca 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 czerwca 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik COEiS Marian Wiśniewski, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Pani Renata Matuszak i inspektor Aneta Malcer.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Na Komisji nieobecni byli: radna Aleksandra Lubońska i radny Andrzej Kieroński.
 
Porządek posiedzenia:

1. Propozycje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży;
2. Wyniki sprawdzianów kompetencji;
3. Informacja na temat wykorzystania środków zabezpieczonych na stypendia dla uczniów;
4. Wolne wnioski.

Ad.1.  Propozycje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Propozycje wypoczynku letniego w Gminnym Centrum Kultury przedstawiła Pani Renata Matuszak i poinformowała, że w świetlicy w Cielu półkolonie będą się odbywać albo od 28.07 albo od 18.08. Turnus będzie sliczył 15 dzieci i będzie dofinansowany w kwocie 1000 zł przez sołectwo Ciele. Plan zajęć kształtuje się w następujący sposób:
         -   poniedziałek – zajęcia artystyczne;
wtorek – zajęcia ruchowe, wyjazd na basen;
środa – zabawy na miejscu i wyjazd do kina;
czwartek – wyjazd do centrum wspinaczkowego;
piątek – przygotowanie potraw i piknik.
W miejscowości Białe Błota półkolonie kierowane są do dzieci z Białych Błot i okolic i odbędą się od 21.07-25.07 br w godz. od 9 do 15. Koszt tygodniowych zajęć to kwota 80 zł. Plan zajęć kształtuje się  w następujący sposób:
poniedziałek – zabawy integracyjne i zajęcia artystyczne;
wtorek – wyjazd na basen;
środa – turniej gier planszowych i wyjazd do kina;
czwartek – muzealny czwartek i wyjazd do Muzeum Mydła;
piątek – sportowy piątek i wyjazd do centrum wspinaczkowego.

Pani Beata Przyborska przedstawiła propozycję wypoczynku letniego organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach. Półkolonie będą się odbywać w czterech obiektach: w świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu, w ośrodku wsparcia i integracji w Kruszynie Krajeński, w Murowańcu i w Trzcińcu. Zajęcia w trakcie turnusu będą miały charakter sportowy i będą organizowane na Orliku. Oprócz zajęć sportowych będą warsztaty taneczne i zajęcia karate pod kątem samoobrony. Zaplanowane są dwa turnusy po 12 osób. Podczas pobytu dzieci będą miały zapewnione napoje i śniadania. Zajęcia będą się odbywać od godz. 10 do godz. 15:00.

Komisja podjęła dyskusję nt. Karty Dużej Rodziny, która wchodzi w życie z dniem 16.06 br. Pani Kierownik zobowiązała się przedstawić rządowy program na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Kierownik Marian Wiśniewski przedstawił propozycję wypoczynku letniego w szkołach na terenie Gminy Białe Błota i poinformował, że Orliki będą otwarte codziennie do godz. 22, a jeżeli będzie zainteresowanie i potrzeba to zostaną również otwarte do południa. Nie będzie półkolonie w Szkole Podstawowej w Przyłękach bo nie ma zainteresowania. Pozostałe szkoły organizują wspólnie wypoczynek letni z dziećmi z Marianpolu.

Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała jaki jest zakres obowiązków pana Wiśniewskiego, że przedstawia w imieniu dyrektorów informacje o wypoczynku letnim.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że należy w tej kwestii złożyć zapytanie do jego przełożonych.

Ad.2. Wyniki sprawdzianów kompetencji.

Informację o wynikach sprawdzianów kompetencji przedstawił Kierownik Marian Wiśniewski i poinformowała, ze wyniki kształtując się powyżej średniej krajowej.
Radna Maria Wolsztyńska spytała się o liczbę klas I w roku szkolnym 2014/2015.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że zaplanowanych jest 12 klas I, ale może się okazać że będzie ich więcej.
Radna Maria Wolsztyńska spytała się o projekt szkoły w Cielu.
Kierownik Marian Wiśniewski odpowiedział, że  jak znajdzie się dotacja to szkoła zostanie wybudowana.
Radna Marlena Witkowska – Rypina zapytała, czy w Przyłękach będą kontenery przy szkole.
Kierownik Marian Wiśniewski odpowiedział, że Pani Dyrektor zaproponowała, żeby ich nie stawiać, bo jest to duży koszt.

Poruszono kwestię złej nawierzchni boiska w Białych Błota i konieczności jej wymiany w miarę możliwości z gwarancji.

Ad.3. Informacja na temat wykorzystania środków zabezpieczonych na stypendia dla uczniów

Informację na temat stypendiów przedstawiła Inspektor Aneta Malcer,  która poinformowała, że wpłynęło 181 wniosków o przyznanie stypendium

Ad.4. Wolne wnioski.

Radna Marlena Witkowska – Rypina spytała  jakie są kompetencje pana Wiśniewskiego, że przedstawia informację za dyrektorów?
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że dyrektorzy przedstawili takie informację, a pan kierownik je przekazał na komisji.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że składa wniosek na Komisji jakie są kompetencje Kierownika COEiS i prosi o odpowiedź na piśmie.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ww. informacje znajdują się w statucie i są powszechnie dostępne.
Na wniosek radnej  Marleny Witkowskiej – Rypiny dalsza część wypowiedzi jest cytowana cyt.:
„Radna Marlena Witkowska -Rypina – ja bym właśnie chciała takie konkrety.
Sekretarz Gminy - bardzo konkretnie
Radna Marlena Witkowska – Rypina – Pani Rywak, pani zarabia tutaj duże pieniądze, utrzymuje się z moich podatków i prosiłabym, żeby Pani była co najmniej grzeczna, tak, bo Pani jest w pracy, a Pani tutaj jakiegoś focha ma.
Sekretarz Gminy – ja nie życzę sobie Pani Przewodnicząca takich uwag tutaj.
Przewodnicząca Komisji – proszę takie uwagi poza Komisją.
Radna Marlena Witkowska – Rypina - a ja sobie nie życzę żeby Pani się w ten spsób zachowywała, bo Pani jest w pracy, podparła się Pani.
Przewodnicząca Komisji – Pani radna odbieram głos. Wniosek jest o przedstawienie kompetencji Kierownika COEiS na piśmie. 2 głosy za.”

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:55:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755