Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 stycznia 2015 r., o godz. 14:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 stycznia 2015 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności, Wójt Gminy Maciej Kulpa, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain, Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach Zdzisław Napora, Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, księgowa COEiS Marzena Dąbrowska, Dyrektor Przedszkola „ Wróżka” Krystyna Nowak- Grobelska, przedstawiciele Rady Rodziców z Przyłęk i Białych Błot, inspektor Jacek Rakoczy, radny Bronisław Balcerowski oraz mieszkańcy gminy Białe Błota
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Krzysztof Kocikowski.

Porządek posiedzenia:
1. Plany rozbudowy szkoły w Przyłękach i budowy szkoły w Cielu.
2. Wolne wnioski.

Ad.1. Plany rozbudowy szkoły w Przyłękach i budowy szkoły w Cielu
Przewodniczący Komisji poprosił wszystkich dyrektorów szkól o przedstawienie potrzeb i problemów z jakimi borykają się poszczególne szkoły.
Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak i poinformowała, że do szkoły uczęszcza 150 dzieci. Obecnie jest jedna zerówka i klasy od I do VI. Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym, a świetlica szkolna jest czynna od godz. 6:30 do godz. 17:00. Szkoła zatrudnia 17 nauczycieli. Największym problem szkoły jest brak pomieszczeń dydaktycznych.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że największym problem dla radnych jest niedoszacowany budżet i brak pieniędzy na płace, czy ogrzewanie w oswiacie.
Inspektor Jacek Rakoczy przedstawił się jako osoba sprawująca nadzór nad oświatą i poinformował, że nie można się spodziewać w tym roku żadnych dodatkowych dotacji na oświatę.
Dyrektor Alicja Włodarczak powiedziała, że od września zabraknie jej pomieszczeń dydaktycznych dla dwóch klas.
Kierownik Marian Wiśniewski przedstawił członkom Komisji prognozę dot. liczby dzieci na terenie gminy Białe Błota w najbliższych latach.
Przedstawiciel Rady Rodziców z Przyłęk zajął stanowisko w sprawie konieczności rozbudowy ww. szkoły.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał jaki byłby koszt wynajęcia jednego kontenera?
Dyrektor Alicja Włodarczak wyjaśniła, że koszt dzierżawy jednego kontenera wynosi 10 000 zł i obejmuje dwie sale lekcyjne plus zaplecze sanitarne. To jest dzierżawa bez mediów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain powiedziała, że szkoła  liczy 1004 uczniów i obecnie wynajmuje budynek przy ulicy Czerskiej w Białych Błotach. W tej chwili w szkole jest 11 klas pierwszych i 3 oddziały przedszkolne. W szkole uczy 98 nauczycieli i jest zatrudnionych 20 pracowników ds. obsługi. Około 500 dzieci jest dowożonych. Świetlice są czynne od godz. 6:45 do godz. 17:00. Największym problemem szkoły jest stara instalacja elektryczna.
Pani Aleksandra Lubońska nauczycielka klas I-III powiedziała, że jak dzieci będą się uczyć w systemie trzyzmianowym to niczego się nie nauczą.
Księgowa Marzena Dąbrowska powiedziała, iż koszt oświaty w gminie Białe Błota wynosi 21 565 998 zł, na to składa się 73% subwencji.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że jest przeciwnikiem umieszczania dzieci w kontenerach. Jeżeli ma być rozbudowana szkoła to w sposób trwały. Ewentualne kontenery wytrzymają 5-6 lat. Zaproponowała, żeby lepiej wybudować świetlicę, która zostanie wykorzystana na potrzeby szkoły. Dodał jednak, że  wybudowanie dwóch szkół jest nieekonomicznym posunięciem
Dyrektor Przedszkola „ Wróżka” w Białych Błotach Krystyna Nowak- Grobelska poinformowała, że do przedszkola uczęszcza 275 dzieci. Na dzień dzisiejszy problemem przedszkola jest rekrutacja . Problemem mogą też być dodatkowe pieniądze na język angielski. Obecnie nauczyciel języka angielskiego jest zatrudniony na umowę- zlecenie. W 2011-2012 r. przedszkole dostało w zarząd trwały mieszkańców i to powoduje wiele problemów, gdyż budynek w którym mieści się przedszkole jest stary. Pani dyrektor poprosiła o rozważenie kwestii zatrudnienia radcy prawnego na potrzeby szkół, przedszkola i żłobka. 
Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach Zdzisław Napora powiedziałam, że na tę chwilę nie ma większych problemów, ale za 6 lat mogą się pojawić jak do Gimnazjum przyjdą dzieci ze szkoły podstawowej. Szkoła była budowana na 500 uczniów, a obecnie do gimnazjum uczęszcza ich 425. Ponad 200 uczniów jest dowożonych do szkoły. Aktualnie jest 17 oddziałów i zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym od godz. 8:00 do 15:30. Po  lekcjach odbywają się SKS i zajęcia pozalekcyjne. Do szkoły uczęszczają pojedynczy uczniowie z gminy Szubin i Bydgoszczy. Kosztami Gimnazjum są również koszty Gminnego Klubu „Spójnia” i Gminnego Centrum Kultury, gdyż nie płacą oni za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie. Jeżeli chodzi o remonty to konieczne jest odmalowanie sal i elewacji budynku.
Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski powiedział, że jego szkoła jest placówką zespołową i składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Aktualnie szkoła liczy 725 uczniów. Co roku przybywają przeciętnie we wrześniu 2 oddziały. W tym roku szkolnym przybyło ok 50 uczniów. Obecnie tylko Gimnazjum pracuje w systemie jednozmianowym. W szkole są 3 świetlice, czynne od 7:00 do 17:00. W szkole również dodatkowe koszty generują kluby sportowe, które nieodpłatnie wynajmują sale gimnastyczne.
Pan Dyrektor Donarski przedstawił na rzutniku budynki wchodzące w skład szkoły i powiedział, że koniecznym jest podjęcie decyzji o remoncie białego budynku szkoły.
Radna Maria Wolsztyńska poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie opinii w sprawie oświaty.
Wójt Gminy odpowiedział, że trzeba ustalić priorytety i to co będzie możliwe zostanie zrealizowane.
Zastępca Wójta dodał, iż trzeba przeanalizować budżet oświaty.
Komisja podjęła dyskusję nt. oświaty w gminie Białe Błota.

Ad.2. Wolne wnioski
Brak

Protokołowała:
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji
 Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Sportu 

Krzysztof Kocikowski


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (7 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 08:10:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541