Protokól 17.02.2005

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 luty 2005 roku od godz. 15:30 do 18:30 Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, kierownik GOPS Beata Przyborska, mecenas Edyta Ksobiak, Pani Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Stan prawny Gminnego Ośrodka Kultury po wyroku NSA.

2.        Centrum Integracji Społecznej.

3.        Wolne wnioski.

 

Ad. 1

mecenas Edyta Ksobiak przedstawiła radnym stan prawny Gminnego Ośrodka Kultury po wyroku NSA - obecnie istnieją dwa ośrodki kultury: w Białych Błotach i Łochowie. Ukazała ewentualne warianty ich funkcjonowania,  czyli połączenie w jeden ośrodek, bądź działanie tych ośrodków osobno, a także omówiła możliwości zrealizowania tych przedsięwzięć.

Radny Bartosz Lau zapytał czy istnieje możliwość, by istniał jeden kierownik dwóch ośrodków, w Białych Błotach oraz Łochowie. Dzięki temu udałoby się zmniejszyć koszty.

mecenas Edyta Ksobiak wyjaśniła, iż nie ma przeszkód prawnych, by można zastosować tego typu rozwiązanie.

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna zaapelowała do Wójta Gminy rozważenie pewnych, wcześniej omawianych, rozwiązań.

Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska stwierdził, iż ma już przygotowany plan działania w sprawie GOKIS. Przedstawiła go radnym.

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota dyskutowali nad harmonogramem kolejnych spotkań w ramach Komisji.

 

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna poprosiła kierownik GOPS, panią Przyborską o przedstawienie idei utworzenia Centrum Integracji Społecznej (CIS).

Kierownik GOPS, Beata Przyborska omówiła możliwości realizowania tegoż zadania przez Urząd Gminy, a także wyszczególniła zadania, którymi zajmuje się CIS.

Radna Gabriela Żernica wyraziła swoją aprobatę do projektu stworzenia Centrum Integracji Społecznej. Jednocześnie zapytała jak wygląda sprawa finansowania CIS.

Kierownik GOPS, Beata Przyborska udzieliła Radnym szczegółowej odpowiedzi.

Radny Jacek Stojke pyta jakie istnieją zagrożenia dla funkcjonowania CIS.

Kierownik GOPS, Beata Przyborska zaproponowała Członkom Komisji wykorzystanie pomieszczeń gminnych dla tegoż celu.

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota oraz Wójt Gminy Białe Błota dyskutowali nad ewentualnym utworzeniem Centrum Integracji Społecznej w tych pomieszczeniach.

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna zaproponowała, by oddelegować trzyosobową komisję w składzie: Radna Wanda Górna, Radny Jacek Bonalski oraz kierownik GOPS Beata Przyborska do wizytacji obiektów GKS „Spójnia”, w celu wykorzystania pomieszczeń na CIS.

Ad. 3

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna przekazała informacje na temat zimowisk, które odbywały się na terenie Gminy Białe Błota.

Radny Stanisław Marks podkreślił, iż wybór przedstawiciela Rady Gminy w gazecie gminnej „Głos Białych Błot” powinien odbyć się drogą głosowania podczas sesji Rady Gminy.

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota oraz Wójt Gminy Białe Błota dyskutowali nad ewentualnym wyborem przedstawiciela Rady Gminy do redakcji gazety gminnej „Głos Białych Błot”.

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna zamknęła posiedzenie komisji.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                          

Jacek Rakoczy

 

   Przewodnicząca Komisji Kultury,

Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

                 Wanda Górna

metryczka


Wytworzył: Jacek Rrakoczy (25 lutego 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (6 czerwca 2005, 09:05:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1706