Protokól 9.03.2005

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 marca 2005 roku od godz. 15:30 do 19:00 w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Pani Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, inspektor Irena Kladzińska, zarząd GKS „Spójnia”, nauczyciel wf Grzegorz Kościelski, radny Leszek Wątorski, dyrektor Szkoły Podstawowej Ferensztain, dyrektor Gimnazjum Publicznego Zdzisław Napora.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Stan techniczny obiektu Gminnego Klubu Sportowego „Spójnia” w perspektywie remontu.

2.        Omówienie projektu boiska sportowego.

3.        Zmiana właściciela obiektu Gminnego Klubu Sportowego „Spójnia”.

 

Ad. 1

Inspektor Irena Kladzińska omówiła stan techniczny obiektu Gminnego Klubu Sportowego „Spójnia” oraz przedstawiła wstępne koszty remontu. Uważa, że stan budynku jest dobry. Prace remontowe powinny objąć dach obiektu wymagający termoizolacji. 

Radny Stanisław Marks pyta czy w sporządzonym kosztorysie uwzględniono koszty wymiany instalacji elektrycznej.

Inspektor Irena Kladzińska odpowiada, że nie, gdyż są to tylko koszty wstępne. Kosztorys może być sporządzony w oparciu o gotowy projekt.

Radny Zenon Paplaczyk pyta czy były robione ekspertyzy stanu dachu oraz czy istnieje możliwość położenia tam izolacji. 

Inspektor Irena Kladzińska odpowiada, iż bezpośrednie analizy nie były robione.

Radny Stanisław Marks pyta czy nie bardziej opłacalne byłoby zbudowanie nowego obiektu.

Inspektor Irena Kladzińska odpowiada, iż koszt remontu sali gimnastycznej byłby dwukrotnie niższy od sumy wydanej na budowę nowej, gdyż można dostać dofinansowanie na modernizację obiektu z różnych funduszy. 

Radny Jacek Bonalski pyta ile trwałby ewentualny remont sali gimnastycznej.

Inspektor Irena Kladzińska odpowiada, iż remont trwałby około 3 miesięcy. Przedstawiła radnym na tablicy schemat remontu sali gimnastycznej.

Radny Leszek Wątorski pyta czy remontowana sala nie będzie zbyt mała, by pomieścić tak dużą liczbę dzieci, które z niej korzystają.

Radny Jacek Stojke pyta czy po remoncie zmniejszy się powierzchnia boiska w sali gimnastycznej.

Inspektor Irena Kladzińska stwierdza, że nie zmniejszy się, gdyż zmianom ulegną jedynie pomieszczenia znajdujące się w tylnej części.

 

 

Ad. 2

Inspektor Irena Kladzińska przedstawiła radnym plany zagospodarowania przestrzeni wokół boiska, budowy parkingu przy boisku sportowym oraz rozbudowy budynku GKS „Spójnia” z wykorzystaniem stojących na terenie obiektu blaszanych kontenerów.

Nauczyciel wf Grzegorz Kościelski wyraził wątpliwość, czy takie umieszczenie bieżni - różniące się od innych bieżni znajdujących się na obiektach sportowych - będzie prawidłowe.

Inspektor Irena Kladzińska wyjaśniła plan zagospodarowania przestrzeni wokół boiska nie uwzględniał zbudowania bieżni wokół boiska, z powodu niedostatecznej ilości miejsca.

Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski stwierdził, że na miejscu asfaltowego parkingu można zrobić boisko do gry w koszykówkę, które wykorzystywane byłoby po południu.

Mirosław Krumrich („Spójnia”) przedstawił plany inwestycyjne GKS „Spójnia” na rok 2005: budowa trybun, zakup siatek łapiących piłki, utrzymanie boiska, wyremontowanie pomieszczeń GKS „Spójnia” znajdujących się w kontenerach, budowa zadaszenia oraz ocieplenie tegoż budynku.

 

Ad. 3

Mirosław Krumrich („Spójnia”) przedstawił dotychczasowy plan wynajmowania sali gimnastycznej oraz sauny. Jednocześnie poprosił dyrektora Gimnazjum pana Naporę o pomoc w przeniesieniu siłowni do gimnazjum oraz znalezieniu tam pomieszczenia na nią.

Dyrektor Gimnazjum Napora zadeklarował pomoc w znalezieniu takiego miejsca.

Radny Zenon Paplaczyk stwierdził, iż warto zaprojektować budynek dla GKS „Spójnia” tak, by znalazło się tam miejsce również na siłownię.

Mirosław Krumrich („Spójnia”) zaproponował nieznaczne poszerzenie boiska sportowego mieszczącego się przy ul. Chlebowej.

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna przedstawiła koncepcję przekazania obiektu Gminnego Klubu Sportowego „Spójnia” na Warsztaty Terapii Zajęciowej „Dąb”.

Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska przedstawiła koncepcję pozyskania środków na remont sali gimnastycznej z funduszu PFRON.

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna poprosiła Zastępcę Wójta Grzegorza Pilarskiego o przedstawienie prognozy demograficznej na lata 2005-2010.

Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski przedstawił Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej przygotowaną prognozę demograficzną dla Gminy Białe Błota

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna podsumowała posiedzenie komisji. Poinformowała również o kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu 29. 03. 2005 o godz. 16.00.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                          

Łukasz Narolski                                                    

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty,

Zdrowia i Opieki Społecznej

Wanda Górna

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rrakoczy (16 marca 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (6 czerwca 2005, 09:06:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1824