PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 października 2015 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 października 2015 r., o godz. 13:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Skarbnik gminy Lucyna Krasulak, radny Rafał Barsukiewicz i  Pan Zbigniew Karnas.

1. Wolne wnioski.

Komisje prowadzili radna Maria Wolsztyńska i  radny Krzysztof Kocikowski.

Ad.1 Wolne wnioski.
W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji posiedzenie prowadziła radna Maria Wolsztyńska, która poinformowała członków Komisji, że na ostatnim posiedzeniu zostały przegłosowane wnioski dot. GCK, które Pan Dyrektor miał w dniu dzisiejszym przedstawić na spotkaniu. Pan Jarosław Zwoliński dostarczył jedynie pismo, ale nie przybył na Komisję w dniu dzisiejszym tłumacząc się obowiązkami zawodowymi. Pani Wolsztyńska powiedziała, że największe wątpliwości budziły koszty Święta Gminy i Pan Dyrektor miał w dniu dzisiejszym przedstawić ww. zakresie faktury.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że według niego kontrolę w zakresie o którym mówi radna powinna przeprowadzić Komisja Rewizyjna i to w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury.
Skarbnik Gminy dodała, że nie można wynosić dokumentów z pomieszczeń placówki.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że to jest dostęp do informacji publicznej. Radna odczytała pismo, które wpłynęło od Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedziała, że nie dziwi się dyrektorowi i na pewno napisał odpowiedź pod wpływem emocji.
Na Komisję przybył radny Krzysztof Kocikowski i przejął prowadzenie spotkania. Następnie zapoznał radnych z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie gospodarowania jednostkami ruchomymi i poddał pod wątpliwość udział Dyrektora GCK w pracach Komisji likwidującej księgozbiór. Dodał również, że jest zdziwiony, że Dyrektor nie przyszedł na Komisję.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że Pan Dyrektor został zaproszony w konkretnej sprawie, a był pytany o zupełnie inne rzeczy.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że nie może być tak że nie odpowiada się na niewygodne pytania.
Komisja jednogłośnie zdecydowała o przekazanie  do Komisji Rewizyjnej sprawy działalności Gminnego Centrum Kultury.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że uważa, że Komisje nie powinny sobie wchodzić kompetencje i trzeba podjąć działania żeby zaprzestawać takim krokom. Dodał również, że dla niego ostatnia Komisji Oświaty to była nagonka na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.
Radna Maria Wolsztyńska w sprawie Święta Gminy powiedziała, że dotychczas było tak, że impreza- Święto Gminy było rozpisane w budżecie gminy.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotychczas gmina była współorganizatorem imprezy.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że jemu też nie podobało się ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że uważa iż jako radna ma prawo zadawać pytania, a nie przybycie w dniu dzisiejszym na posiedzenie Komisji przez dyrektora uważa za wielki nietakt, a pismo, które dostarczył za paszkwil. Ponadto dodała, że łączenie jej osoby z Panią Rypiną, czy panem Kierońskim jest wielkim nieporozumieniem. Dodała, że leży jej na sercu dobro kultury.
Na Komisje przybył Pan Zbigniew Karnas z prośbą, aby Komisja zawnioskowała o podwyższenie kwoty na konkurs dot. organizacji pozarządowych. W oparciu o  ustawę  dot. organizacji można ogłosić konkurs od 1 grudnia i przyznać środki od 1 stycznia. Tak jest np. w gminie Szubin, a u nas w gminie konkurs jest ogłaszany w lutym.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała zmniejszyć kwotę  budżetu ośrodka kultury i dać więcej na konkurs o którym mówił Pan Karnas.
Pan Zbigniew Karnas poruszył również sprawę Gminnego Ośrodka Lekkoatletycznego i powiedział, ze w Gimnazjum w Białych Błotach powstała klasa sportowa. Gmina ze swoich środków musi pokryć jedynie nauczyciela.

Komisja przegłosowała następujące  wnioski :

1. o zwiększenie środków na sport kwalifikowany o 50 000 zł ( z czego 25 000  zł ma pochodzić z kwoty zabezpieczonej na działalność GCK). Łączna kwota na ten cel w budżecie gminy na 2016 r. powinna  wynosić 250 000  zł;
2. o zabezpieczenie w budżecie na 2016 r. 10 000 zł na organizację Mistrzostw Polski Dzieci Fitness. Środki mają być przeznaczone na wynajem sceny 8500 zł, koszt sprzątania 500 zł i media 1000 zł.;
3. o przeanalizowanie przez COEiS, które z zadań wymienione we wniosku Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach są najpilniejsze i muszą być realizowane niezwłocznie, a które mogą być wykonane w późniejszym w terminie;
4.  o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w następującym zakresie:
- wydatkowania środków na Święto Gminy w 2015 r. i zgodności ich z planem finansowym Gminnego centrum Kultury;
- wypłacanie zasiłków chorobowych z budżetu Gminnego Centrum Kultury;
- prawidłowości zlikwidowania części księgozbioru Gminnego Centrum Kultury.


Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie upamiętnienia 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z wnioskiem Stowarzyszenia „ Przymierze dla Gminy Białe Błota” oraz odpowiedziami na wnioski z Komisji.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 października 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (18 listopada 2015, 09:06:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488