PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 grudnia 2015 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 grudnia 2015 r., o godz. 13:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Agnieszka Piętka, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzenne i Mienia Komunalnego, Pan Zenon Paplaczyk i Pan Wiesław Siemiński.

1. Sprawozdanie z działalności komisji.
2. Materiały na sesję.
3. Wolne wnioski.

Komisje prowadzili  radny Krzysztof Kowalewski
Ad.3 Wolne wnioski.
Na Komisję przybył Pan Zenon Paplaczyk, który powiedział, że chciałby zakończyć sprawę ogródków działkowych.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że według niego należy przekazać ten teren nieodpłatnie stowarzyszeniu działkowców, gdyż jest to znikoma kwota dla budżetu gminy.
Ad.2. Materiały na sesję.

- zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: " Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017".
 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Agnieszka Piętka

-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

-  sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
Przewodniczący Komisji przedstawił radnym plan pracy na I kwartał 2016 r. i zapytał członków Komisji czy mają jeszcze jakieś propozycje.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że chciałaby w I kwartale 2016 r.  zapoznać się ze sprawozdaniem klubów sportowych i żeby w planie pracy znalazł się również punkt dotyczący pomocy społecznej.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zamiany nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
-  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.59.2015).
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.58.2015)
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.


Ad.3 Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji odczytał pismo radnej Aliny Puppel dot. bitwy pod Murowańce- Komisja jednogłośnie zdecydowała przekazać sprawę do Gminnego Centrum Kultury.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła  sprawę pisma od pracowników WTZ i poprosiła Zastępcę Wójta o wyjaśnienie tej sprawy do Wigilii. Nawiązała także do maila, którego radni otrzymali z w formie anonimu od pracowników ZAZu.
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańca Białych Błot w sprawie Orlika.

Ad.1. Sprawozdanie z działalności komisji.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że sprawozdanie jest przygotowywane i przedstawiane na sesji przez przewodniczącego Komisji.


  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 grudnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (14 marca 2016, 12:59:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370