PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 marca 2016 r., o godz. 13:00
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 marca 2016 r., o godz. 13:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, po. Kierownika GOPS Alicja Piskuła i inspektor Anna Bączkowska.

1.  Przygotowanie do realizacji programu 500 zł na dziecko.
2. Sprawy bieżące.

Komisje prowadzili  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski
Ad.1.Przygotowanie do realizacji programu 500 zł na dziecko.
Informację na temat realizacji programu 500 zł na dziecko przedstawiła po. Kierownika GOPS Alicja Piskuła, która poinformowała, że GOPS na tę chwilę adaptuje nowe pomieszczenia. Ponadto ośrodek zatrudni dwie nowe osoby  tj. pracownika merytorycznego i księgową. Wnioski będą wydawane w trzech punktach: w Urzędzie Gminy, w GOPSie i w nowej siedzibie GOPS. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia do 30 czerwca br. ze spłatą od 01.04.2016 r. Na tę chwilę GOPS otrzymał 59% planowanego dofinansowania.

Ad.2. Sprawy bieżące.

Inspektor Anna Bączkowska poinformowała członków Komisji o podziale środków w ramach otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w   zakresie   kultury   fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i poinformowała, że wszystkie podmioty dostały mniej środków niż w 2015 roku.  
Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego pozostawiono 10 000 zł.
Inspektor Anna Bączkowska wyjaśniła, że  ww kwotę zostawiono w razie czego. Dodała również, że żadnego dofinansowania nie dostały organizacje, które złożyły wnioski po terminie.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że jest niezadowolony z podziału środków i stowarzyszenia przy podziale środków nie były równo traktowane.

Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała podział środków  w ramach otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w   zakresie   kultury   fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (14 marca 2016, 13:01:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528