PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 stycznia 2016 r., o godz. 13:00PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 stycznia 2016 r., o godz. 13:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz  Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak, Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach Zdzisław Napora, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain, inspektor Aneta Malcer, przedstawiciele Rady Rodziców ze szkół z terenu gminy Białe Błota.

Porządek posiedzenia:
1.  Liczba uczniów w oddziałach szkolnych w roku 2016/2017. Spotkanie z udziałem dyrektorów szkół i przedstawicieli Rady Rodziców.
2. Sprawy bieżące.

Komisje prowadzili  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Na Komisji nieobecny był radny Krzysztof Kocikowski.

Ad.1. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych w roku 2016/2017. Spotkanie z udziałem dyrektorów szkół i przedstawicieli Rady Rodziców.
Przewodniczący Komisji powitał dyrektorów szkół, przedstawicieli Rady Rodziców i Kierownika Mariana Wiśniewski i powiedział, ze spotkanie ma na celu poruszenie tematu dot. problemów z salami dydaktycznymi w szkołach. W związku z powyższym zapytał dyrektorów szkół co myślą o możliwości zwiększenia liczby uczniów w klasach do 30 osób.
Dyrektor Mirosław Donarski powiedział, że utworzenie klas 30-osobowych jest ryzykowne w przypadku rotacji uczniów w roku szkolnym.
Dyrektor Danuta Ferenstain  powiedziała, że w okresie wakacyjnym przeciętnie zapisuje się od 30 do 38 uczniów do szkoły. W związku z powyższym ryzykowne jest tworzenie tak licznych klas.
Komisja podjęła dyskusję na temat liczby uczniów w klasach.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że to spotkanie było potrzebne, aby ustalić harmonogram działań, bo determinacja radnych do budowy szkoły w Cielu jest duża. Zapytał dyrektorów szkól, czy istnieje taka możliwość, aby tworzyć klasy z uczniów pochodzących z jednego okręgu?
Dyrektor Danuta Ferenstain powiedziała, że można tak dzielić. Pani Dyrektor poruszyła sprawę pierwszoklasistów i powiedziała, że na tę chwilę tylko jedna klasa I będzie powtarzała rok Dodała, że obecnie jest 10 klas pierwszych i nie ma możliwości, aby wszystkie te oddziały przeszły do dużej szkoły dlatego część klas pierwszych zostanie w budynku przy ulicy Czerskiej.
Sekretarz Gminy powiedziała, iż nikt nie jest w stanie na dzień dzisiejszy stwierdzić ile 6-latków pójdzie do szkoły i dodała, że należy się posiłkować przedszkolami niepublicznym i żłobkiem w Cielu.
Dyrektor Mirosław Donarski zwrócił uwaga, iż mówił już o tym w zeszłym roku, że jest duży problem ze starym budynkiem szkoły w Łochowie. Jest on w katastrofalnym stanie i wymaga remontu.
Komisja podjęła dyskusję na temat budynku w Łochowie.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że jak zostanie wybudowana szkoła w Cielu to dzieci z Przyłęk na pewno same będą chciały do niej uczęszczać.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy nie ma możliwości, aby dzieci z klas 4 w Przyłękach poszły do szkoły w Białych Błotach?
Rodzic z Przyłęk powiedziała, że dzieci nie chcą iść do szkoły w Białych Błotach.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że jest za tym, żeby w Przyłękach była szkoła, ale tylko klasy 1-3.
Komisja podjęła dyskusję na temat świetlic wiejskich.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że budowa świetlic wiejskich to jest trochę marnowanie pieniędzy, bo potem trzeba je utrzymywać, a są to wysokie koszty.
Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Pan Krzysztof Kozłowski poruszył sprawę bezpieczeństwa przy szkole w Białych Błotach i powiedział, że na pasach w godzinach popołudniowych zostało na ulicy Centralnej potrącone dziecko. Powiedział, że zwrócił się do Wójta Gminy o ustawienie w tym miejscu światła migającego, ale otrzymał odpowiedź, że jest to bardzo duży koszt ok 60 000 zł.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że to światło zablokuje ruch na ul. Centralnej.
Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Łukasz Wyszomirski zaproponował porozmawiać w tej sprawie z firmą ubezpieczającą.

Ad.2. Sprawy bieżące.

Inspektor Aneta Malcer przedstawiła propozycje zmiany uchwały dot. stypendium dla uczniów uzdolnionych .


Komisja przegłosowała  wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r. środków na sygnalizację świetlną przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach, przy ul Centralnej. Jako częściowe źródło pokrycia ww. zadania proponuje poszukanie środków u firmy ubezpieczającej uczniów szkoły.

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że   odbyło się spotkanie Wójta Gminy z pracownikami WTZ.
Inspektor Aneta Malcer wyjaśniła, że Wójt Gminy  po powrocie z urlopu stwierdził, ze spotkanie z pracownikami WTZ ma się odbyć . Na spotkaniu była Kierownik GOPS i  po Kierownika WTZ. Pani Kierownik WTZ od początku grudnia przebywa na zasiłku chorobowym, czyli od czasu kiedy rozpoczęły się pisma WTZ do GOPS.  Pracownicy mają żal do Kierownika GOPS, że przez pół roku nie odwiedziła Warsztatów i pominęła ich przy Dniu Pracownika Socjalnego. Pani Malcer powiedziała, że WTZ nie ma żadnego pracownika socjalnego.
Radny Rafał Barsukiewicz  przedstawił nieprawidłowości stwierdzone  w wyniku kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej i powiedział, że uważa iż o tych nieprawidłowościach należy poinformować RIO i NIK i powinny być przeprowadzone kontrole w WTZ i w ZAZie.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że to będzie duży błąd jeżeli Pani Bajgot wprowadzi zmiany kadrowe w jednostce.
Radna Anna Zawidzka zaproponowała sprawdzenia protokołów pokontrolnych z poprzednich lat. 

Członkowie Komisji przegłosowali wniosek do Komisji Rewizyjnej o zbadanie protokołów pokontrolnych GOPS i WTZ z okresu ostatnich 3 lat.                                         Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (13 kwietnia 2016, 07:59:32)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (13 kwietnia 2016, 08:02:22)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 475