PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 marca 2016 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 marca 2016 r., o godz. 13:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz po. Kierownika GOPS Alicja Piskuła, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz.

1.  Materiały na sesję.
2.  Sprawy bieżące.

Na Komisji nieobecny był radny Krzysztof Kocikowski
Komisje prowadzili  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Ad.1.Materiały na sesję.
- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta i powiedział, że gazownia zwróciła się do Wójta o obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał, czy po obniżeniu opłaty będzie możliwość, że położony zostanie gaz w miejscach gdzie gazowni dotychczas się to nie opłacało?
Zastępca Wójta powiedział, że rozmawiał po tym kątem z gazownią.

- zmieniająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła po Kierownika GOPS Alicja Piskuła i powiedziała, że zmiany wynikają z dodania nowego zadania, które będzie realizowane przez GOPS i zmianie uległy zapisy dot. WTZ
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że ma wątpliwości skoro WTZ było jednostką organizacyjną, to czy pracownicy którzy zostali zwolnieni nie powinni zostać zwolnieni przez pracownika jednostki.
po Kierownika GOPS Alicja Piskuła powiedziała, że pracowników WTZ zatrudnia jednostka prowadząca warsztat czyli GOPS. Każdy pracownik WTZ dostanie aneks do umowy podpisany przez Kierownika GOPS.

Ad.2. Sprawy bieżące.

Komisja podjęła dyskusję na temat budowy szkoły w Cielu.
Przewodniczący Komisji powiedział, że w Cielu rozbudowuje się prywatna szkoła.
Zastępca Wójta powiedział, że chciałby umówić się na spotkanie z Dyrektorem tej szkoły.

Ad.1.Materiały na sesję.
- w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i powiedziała, że ww. program jest przyjmowany co roku.

Posiedzenie Komisji opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- uchylająca uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący RG i powiedział, że uchwała musi zostać uchylona zgodnie z wytycznymi wojewody.

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła radna Maria Wolsztyńska i dodała, że w tym roku sołectwa otrzymały o 140 000 mniej środków finansowych niż w 2015 r.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 3 sołectwa są wyłączone z funduszu sołeckiego ponieważ ich wniosek nie spełnił wymogów formalnych.
Przewodniczący RG powiedział, że uważa, że powinien zostać fundusz sołecki, ale tym większym sołectwom należy dołożyć pieniędzy.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że środki sołeckie bardzo często były wydawane na projekty ulic, które w ogóle nie są realizowane.  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewskimetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (13 kwietnia 2016, 08:03:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391