PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 maja 2016 r., o godz. 13:00

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 maja 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Białych Blotach .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka i mieszkaniec Gminy Białe Blota.

Porządek posiedzenia:

1) Sprawozdanie z prac animatorów  na boiskach Orlik za 2015 rok i plany na 2016 r.  
2) Sprawy bieżące.

Komisje prowadzili  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski
Na komisji nieobecny był radny Krzysztof Kocikowski.

Ad.2.Sprawy bieżące.
Na Komisję przybył mieszkaniec Białych Błot, który się skarży na uciążliwość Orlika. Zgłosił także swoje uwagi co do pracy animatorów, którzy zamiast pilnować porządku na boisku są na stadionie i oglądają mecz, a w tym czasie piłki przelatują na prywatne posesję.
Kierownik Patrycjusz Migawa powiedział, że jest kilka możliwości rozwiązania problemu. Aktualnie toczy się sprawa w sądzie o przywrócenie stanu pierwotnego tj. sprzed budowy Orlika. Sąd może np. nakazać zamkniecie Orlika, może nakazać utworzenie piłkochwytów lub ekranów dzwiękochłonnych. Do tego może jeszcze dojść zwrot kosztów za spadek wartości działki. Pan Kierownik powiedział, że  zastanawia się nad przeniesieniem boiska i wybudowanie sztucznej murawy boiska. Koszt takiej inwestycji to ok 2 mln z oświetleniem. Jeżeli chodzi o animatorów sportu zostaną oni pouczeni i poinstruowani w związku z zaistniała sytuacją na boisku o której wspomniał mieszkaniec.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy na tą główną płytę boiska można by dostać jakieś dofinansowanie?
Sekretarz Gminy powiedziała, że musi sprawdzić czy płyta nie jest objęta gwarancją i zapytała jaki jest powód chęci zmiany umiejscowienia płyty?
Przewodniczący Komisji powiedział, że Orlik w Białych Błotach jest uciążliwy dla mieszkańców.

Komisja zauważyła, że na pewno jest tańsze utrzymanie sztucznej Murawy.

Przewodniczący Komisji zgłosił problem koszenia traw na boiskach w Murowańcu, Przyłękach i Kruszynie Krajeńskim.
Kierownik Patrycjusz Migawa powiedział, że trawa jest koszona proporcjonalnie do zapotrzebowania. W miejscowości Przyłęki boisko jest już koszone od miesiąca, ze względu na jego bliskie umiejscawianie koło szkoły. W dniu jutrzejszym zostanie skoszone boisko w Zielonce, a później w Murowańcu. COEiS zastanawia się, czy kosić boisko w Kruszynie Krajeńskim, bo tam nikt na nimnie gra

A.1 Sprawozdanie z prac animatorów z na boiskach Orlik za 2015 rok i plany na 2016 r.  

Sprawozdanie przedstawił Kierownik Patrycjusz Migawa i poinformował, że Orliki są czynne od godz 14:00 do godz. 22:00, a w soboty i niedziele od godz. 12:00 do godz. 22:00. W godzinach rannych z Orlików korzystają szkoły. W tym roku jeden Orlik był otwarty cały rok. Planuje się zorganizowanie mini euro na boiskach.

Ad.1.Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji odczytał pismo mieszkańców Łochowa, którzy narzekają na uciążliwość urządzeń, które umieszczono na placu zabaw.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że o zakupie tych urządzeń zdecydowało zebranie wiejskie i zaproponowała przeniesienie tego sprzętu w inne miejsce.
Następnie Przewodniczący Komisji odczytał pismo ŚDS w Cielu w sprawie odcięcia ciepłej wody od placówki.
Komisja przegłosowała jednogłośnie wniosek o poszukanie  środków finansowych na budowę sztucznej nawierzchni boiska w Białych Błotach w budżecie gminy na 2017 rok.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 maja 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 czerwca 2016, 12:35:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427