PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 8 lutego 2018 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe BłotaRGK.0012.3.2.2018                                                                          Białe Błota, dnia 8 lutego 2018 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 8 lutego 2018 r., o  godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wg listy obecności oraz kierownik COEiS Patrycjusz Migawa, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot oraz członek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Białych Błotach pan Łukasz Wyszomirski.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Na Komisji nieobecni byli: radny Krzysztof Kocikowski i radna Maria Wolsztyńska.

Porządek posiedzenia:
1) Informacja o wydatkowaniu środków GOPS w 2017 r. na prowadzenie spraw sądowych                           ( koszty procesów i odszkodowania).
2) Zarządzanie- nadzór nad placami zabaw na terenie gminy Białe Błota.
3) Analiza prognoz demograficznych dla gminy Białe Błota w kontekście rozbudowy bazy sportowo- oświatowej.
4) Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Informacja o wydatkowaniu środków GOPS w 2017 r. na prowadzenie spraw sądowych                           ( koszty procesów i odszkodowania).
Informację na temat wydatkowania środków GOPS w 2017 r. na prowadzenie spraw sądowych                ( koszty procesów i odszkodowania) przedstawiła kierownik GOPS Bogusława Bajgot. Wydatki z tytułu spraw sądowych w 2017 to jest kwota 5175,62 zł. Pan kierownik poinformowała, że w styczniu 2018 r. zwróciła się do sądu o zwrot kosztów sądowych jednej ze spraw z 2017 r. i kwota z tego tytułu wpłynie w bieżącym roku. Dodała, że nie wie jak zakończy się sprawa złożonej apelacji w grudniu 2017 r. Może będzie trzeba zapłacić odszkodowanie pracownikowi WTZ w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Ad.2. Zarządzanie- nadzór nad placami zabaw na terenie gminy Białe Błota.

Informację nt. nadzoru nad placami zabaw przedstawił kierownik COEiS pan Patrycjusz Migawa. Poinformował, że Centrum Obsługi Edukacji i Sportu przejmie 9 placów zabaw będących pod nadzorem GCK i tych, które znajdują się pośrodku niczego. Żeby taki nadzór prawidłowo działał potrzeba jest zatrudnienia dwóch osób i muszą to być osoby zmotoryzowane. Roczne koszty materiałowe to ok 10 000 zł na każdy plac.
Ad.3 Analiza prognoz demograficznych dla gminy Białe Błota w kontekście rozbudowy bazy sportowo- oświatowej.
Analizę prognoz demograficznych dla gminy Białe Błota przedstawił kierownik COEiS pan Patrycjusz Migawa i powiedział, że nie wie ile dzieci będzie się rodzić w kolejnych latach. Zakłada się, że będzie to ok 230 urodzeń rocznie. Pan kierownikpoinformował, że albo zostaną stworzone miejsca przedszkolne w przedszkolach albo oddziały przedszkolne w szkołach. Najlepiej byłoby pobudować przedszkole w Zielonce, Cielu lub w Kruszynie Krajeńskim.

Komisja podjęła dyskusję nt. przedszkoli publicznych.

Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że według niego największym błędem była błędna decyzja odnośnie szkoły w Cielu.
Jeżeli chodzi o bazę sportową to pan kierownik poinformował, że w 2008 r. były 3 zespoły piłki nożnej w Białych Błotach i 2 zespołu w Łochowie. Aktualnie tych zespołów jest 21.

Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Pan Łukasz Wyszomirski jako przedstawiciel Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach poinformował, że  Rada Rodziców stoi na stanowisku, aby przedłużyć na dwa lata wynajem budynku szkoły przy ul. Czerskiej. Dodał, że w budynku A szkoły jest fatalny stan instalacji elektrycznej
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
o ujęcie w budżecie gminy na 2019 r. oraz w WPF środków na budowę obiektu przedszkolnego w południowo- zachodniej części gminy Białe Błota ( Zielonka);
o ujęcie w budżecie gminy na 2018 r. środków na wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetlenia w miejscowości Ciele;
o kontynuację wymiany instalacji elektrycznej w budynku A szkoły podstawowej w Białych Błotach;
Komisja popiera stanowisko Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w sprawie dalszego użytkowania budynku B przy ul. Czerskiej( dwa lata).Przewodniczący
Komisji  Oświaty, Kultury i Zdrowia
         Krzysztof Kowalewskimetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 lutego 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (27 lutego 2018, 11:55:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527