PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 kwietnia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 11 kwietnia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wg listy obecności, Sekretarz Gminy p. Agnieszka Piętka, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu p. Patrycjusz Migawa, Zastępca Kierownika GOPS Alicja Piskuła.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności GOPS.

  2. Realizacja programów rządowych w zakresie pomocy społecznej.

  3. Rozbudowa bazy sportowej, oświatowej, świetlicowej gminy Białe Błota z współfinansowaniem środków zewnętrznych w roku 2017 i latach kolejnych- harmonogram prac oraz wysokość dofinansowania.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Sprawozdanie z działalności GOPS.

Sprawozdanie przedstawiła pani Alicja Piskuła i powiedziała m.in., że zauważyła spadek liczby dzieci korzystających z darmowych posiłków. Dodała, że na taką sytuację ma wpływ program 500 +.

Przewodniczący Komisji zapytał czy GOPS może wstrzymać wypłatę 500 + w sytuacji, gdy pieniądze nie są wydatkowane właściwie?

Pani Alicja Piskuła odpowiedziała, że nie było takiego przypadku w tym roku. Pracownik socjalny wystąpił jedynie o zastąpienie wypłaty 500 + rozliczeniem bezgotówkowym.

Ad.2. Realizacja programów rządowych w zakresie pomocy społecznej.

Informację na temat programów rządowych w zakresie pomocy społecznej przedstawiła pani Alicja Piskula i powiedziała, że jest prowadzona pomoc państwa w zakresie dożywiania, program zdrowotny dotyczący zaburzeń psychicznych realizowany przez prywatną przychodnię. Na koniec stycznia będzie sprawozdanie w zakresie Niebieskiej Karty.

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał czy był brany pod uwagę program pomocy rodzinom, które są w trudnej sytuacji tj. jak ktoś wie , że jedzenie się może zmarnować oddaje żywność do jakiegoś punktu.

Pani Alicja Piskuła wyjaśniła, że zagadnienie jest bardzo ciekawe, ale jeżeli chodzi o GOPS to mamy za małe zasoby lokalowe.

Ad.3 Rozbudowa bazy sportowej, oświatowej, świetlicowej gminy Białe Błota z współfinansowaniem środków zewnętrznych w roku 2017 i latach kolejnych- harmonogram prac oraz wysokość dofinansowania.

Informację na temat rozbudowy bazy sportowej, oświatowej i świetlicowej przedstawiła Sekretarz Gminy, która poinformowała, że świetlica w Cielu zostanie zrealizowana do sierpnia 2018 r. Po zakończeniu inwestycji istnieje możliwość pozyskania 85% dofinansowania. Jeżeli chodzi o Przyłęki to Wójt Gminy zastanawia się, żeby był to bardziej budynek kulturalny z oddziałami szkolnymi i wtedy też będzie można uzyskać 85% dofinansowania. Jeżeli chodzi o Zielonkę to jest ogłoszony ww. sprawie przetarg. Z kolei w szkole w Łochowie w okresie lipiec- sierpień w białym budynku zostanie przeprowadzona termomodernizacja. Kierownik COEiS dodał, że w Białych Błotach w szkole zostanie wymieniona elektryka i dokonana konserwacja parkietu na sali gimnastycznej.

Komisja podjęła dyskusje nt. nowego boiska sportowego w miejscowości Białe Błota przy ul. Chlebowej. Pan Patrycjusz Migawa poinformował, że koszt budowy takiego boiska to ok. 1,5 mln złotych bez żadnego zaplecza, a z zapleczem to koszt 2 mln złotych. Zapotrzebowanie społeczne na tego typu obiekt jest ogromne. Państwo, którzy sąsiadują z Orlikiem złożyli wniosek do sądu w zakresie uciążliwości obiektu. Ponadto klub sportowy „ Spójnia” nie mieści się na Orliku.

Radny Rafal Barsukiewicz zapytał o nawodnienie boiska w Zielonce?

Pan Patrycjusz Migawa powiedział, że nie ma to środków.

Sekretarz Gminy dodała, że można ewentualnie poprawić nawierzchnię boiska, ale w miesiącu wrześniu br.

Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Na posiedzeniu komisji przegłosowano następujące wnioski:

- o zabezpieczenie piwniczki w budynku przy budowanej świetlicy wiejskiej w Cielu;

- o wycofanie wniosku nr RGK.0016.3.10.2016 z dnia 22.09.2016 r. dot. klas sportowych;

- o zwiększenie w 2018 r. kwoty na realizację programu dot. zapobiegania występowania zaburzeń psychicznych i o uzupełnienie specyfikacji w zakresie konsultacji wyjazdowych tj. w domu pacjenta;

- o oświetlenie skateparku i siłowni zewnętrznej w Białych Błotach.Przewodniczący

Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

p. Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (11 kwietnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (20 kwietnia 2018, 11:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395