Protokół ze wspólnego posiedzenia stałych komisji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 5.11.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Protokół 
ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 5.11.2018r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli członkowie wszystkich komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, p. Jan Jaworski Zastępca Wójta, p. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy, p. Kamila Łączna p.o. dyrektora GCK, p. Agnieszka Płaczkiewicz księgowa GCK,  p. Grażyna Mączko prezes ZWiUK, p. Mirosław Maciejewski
 
Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Gminy Białe Błota prowadził Bronisław Balcerowski przewodniczący komisji Budżetu i Finansów. W związku z tym, że została podana informacja, iż sesja odbędzie się 6.11.2018 r. na którą zostały przygotowane trzy projekty uchwał przewodniczący stałych komisji ustalili, że odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w dniu 5.11.2018r. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji rozpatrywano wyłącznie projekty uchwał przygotowane na sesję, tj: 

-Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018r.
-Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach. 
 
W czasie dyskusji nad poszczególnymi projektami uchwał radni zadawali pytania skierowane do wójta, do p. Skarbnik, do p. prezes ZWiUK do kierownika referatu Inwestycji p. Konopki. 
 
Po wyjaśnieniach przez ww. przedstawicieli urzędu gminy zostały przedstawione następujące wnioski: 

Radna  Maria Wolsztyńska skierowała wniosek dot. zwiększenia o 100.000 zł wydatków inwestycyjnych na zadania pn. „Projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach”
-Zmniejszenia o 194.000 zł w wydatkach inwestycyjnych pn. „Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach”
-Zmniejszenia  o 186.000 zł w wydatkach inwestycyjnych pn Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach”
-Zwiększenia o 280.000 zł w wydatkach inwestycyjnych pn „Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach 
 
Radna Gabriela Żernicka przedstawiła wniosek dotyczący zmniejszenia kwoty dla GCK i przekazania tej kwoty na projekt budowy  ul. Laskowej w Trzcińcu. 

Radna Alina Puppel przedstawiła wniosek dot. przekierowania środków finansowych z przetargu ulicy Strusiej i przekazania tej kwoty łącznie z kwotą z funduszu sołeckiego na dodatkowe wyposażenie placu zabaw. 

Prowadzący komisję radny Bronisław Balcerowski  poprosił, aby radna Alina Puppel precyzyjnie przedstawiła swój wniosek na piśmie na sesji w dniu 6.11.2018r. 

Radny Rafał Barsukiewicz
przedstawił wniosek dotyczący uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych, aby został on rozpatrywany przez nowego elekta wójta i nową radę. W związku z tym, że nie będzie obecny na sesji zaproponował, aby ten wniosek został przestawiony przez innego radnego. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska radny Zbigniew Moroz w tej sprawie przedstawił stanowisko komisji popierające ten projekt uchwały. Dodał, iż komisja miała już wcześniej okazję zapoznania się z rzeczywistym stanem stacji wodociągowych w Cielu i w Łochowie.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska 

                                                                        Prowadzący posiedzenie wspólnych komisji  
                                                                       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
                                                                                    Bronisław Balcerowski


metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (18 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (18 stycznia 2019, 11:14:57)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (23 stycznia 2019, 07:49:53)
Zmieniono: zm dot zmiany nazwy ulicy w wypowiedzi radnej Aliny Puppel.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 569