Protokół 13.12.2006r.

Nr 0063-1(3)2006  
Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 grudnia 2006 roku od godz. 15:00 do 18:00 w  Urzędzie Gminy Białych Błotach ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załączonej listy obecności, oraz zaproszeni goście :
1)       Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska
2)       Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak
 
Porządek posiedzenia komisji:
 
1.       Omówienie projektu budżetu na 2007r.
 
Ad.1
                Wójt Gminy Białe Błota przedstawiła propozycje ważniejszych inwestycji do realizacji w 2007 r.:
·          sala gimnastyczna w Białych Błotach
·          szkoła w Łochowie
·          droga do TLM w Przyłękach
·          zbiorniki retencyjne
·          kolektor ścieków
·          projekty unijne plus program wieloletni
 
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak przedstawiła propozycje wydatków oraz możliwości finasnowania inwestycji. Komisja stwierdziła, że przedstawione propozycje zostaną przez członków komisji przeanalizowane na następnych posiedzeniach.
               
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut zakończył posiedzenie.
 
 
Na tym protokół zakończono.
                                                                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
                                                                                  Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Henryk Sykut (13 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Maison (18 kwietnia 2007, 13:19:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1759