Protokół 22.01.2007r.

RGK 0063 - 1 - 2/07  
Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 stycznia 2007 roku od godz. 16:20 do 18:30 w Urzędzie Gminy Białych Błotach ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załączonej listy obecności, oraz zaproszeni goście :
1)       Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska
2)       Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak
 
Po godzinie 17:00 posiedzenie opuścił Radny Edmund Łączny (sprawy osobiste)
 
Porządek posiedzenia komisji:
 
1.  Rozpatrzenie złożonych wniosków.
a)  Białobłockiego Ośrodka Kultury o zwiększenie dotacji.
b)  OSP Łochowo o zwiększenie środków na działalność strażaków.
2.   Dalsze omówienie propozycji budżetowych.
 
Ad.1
                Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła różnice wynikające z propozycji Pani Bożeny Dzwinik, a prowizorium budżetowym. różnica wynosi 273.000 zł, a wg. GZEAS jest to kwota 343.000 zł .
                Komisja uznała, że na obecnym etapie budżet pozostanie bez zmian. Brakujące środki w ciągu roku muszą być przekazane na cele oświatowe.
               
Ad.2
W dalszej części Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek BOK o dofinansowanie na cele inwestycyjne kwoty 25.000 zł .
                Po wyjaśnieniach Skarbnik Gminy Lucyny Krasulak, Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie – brak wolnych środków na pokrycie tego zadania.
                Wójt Gminy Białe Błota udzieliła wyjaśnień na przedstawione na piśmie do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów zapytania i wnioski, Radnego Edmunda Łącznego.
 
                Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut zakończył posiedzenie.
 
Na tym protokół zakończono.

                                                               Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
                                                                                       Henryk Sykut
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Henryk Sykut (22 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (26 kwietnia 2007, 12:31:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1612