Protokół z 27.11.2007

Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2007 roku od godz. 15:00 do 19:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności, oraz zaproszeni goście:
1.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska;
2.        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota – Jan Jaworski;
3.        Skarbnik Gminy – Lucyna Krasulak;
4.        Kierownik Referatu Finansów Bożena Woźniak.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Podatki na 2008r.;
2.        Budżet 2008r.;
3.        Pozostałe materiały na sesję;
4.        Wolne wnioski.
 
Ad.1 Podatki na 2008r.;
Radny Edmund Łączny spytał, jak wygląda sprawa lasów, która została poruszona na poprzedniej komisji.
Zastępca Wójta powiedział, że jutro jedzie na spotkanie w tej sprawie.
Kierownik Referatu Finansów  powiedziała, że wzrost procentowy podatków został przedstawiony w materiałach na szkolenie i tak podatek od budynków mieszkalnych wzrósł o 5,7%, a budynki od działalności gospodarczych wzrost o 4%. Projekt uchwały obejmuje te stawki, które były przedstawione na szkoleniu. Do Klubu Biznesu poszły stawki o 20 r. wyższe, żeby było można ewentualnie je obniżyć.
Radny Edmund Łączny w związku z planowaną budową boiska w Łochowie przy ulicy Dębowej  spytał, czy w Łochowie planowane są gdzieś obiekty użyteczności publicznej?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że to jest uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Radny Bartosz Lau przedstawił swoje wątpliwości, co do stawek podatkowych, zwłaszcza podatku od budynków mieszkaniowych i gruntów pozostałych.
Radny Henryk Sykut powiedział, ze zostawiłby podatek od budynków od działalności gospodarczej na poziomie 17 zł., bo należy także wspierać przedsiębiorców. Spytał, czy są jakieś propozycja zmian?
Radny Bartosz Lau zaproponował obniżenie podatku o budynków mieszkalnych i gruntów pozostałych o 1 grosz.
Radny Czesław Jabłoński zaproponował pozostawienie stawek na takim poziomie jak w projektach uchwał.
Radny Henryk Sykut zaproponował obniżenie podatku od osób fizycznych.
Radny Edmund Łączny powiedział, że tabele z podatkami są znane od szkolenia. Dla 1 osoby jeden grosz to mało, ale dla Gminy to jest duża kwota.
Skarbnik Gminy dodała, że jeżeli zaczniemy zmieniać podatki, to będzie trzeba zmienić też budżet.
Radny Henryk Sykut powiedział, że na razie są rozważane warianty i nie trzeba z niczego rezygnować, bo na inwestycji dot. budowy boiska zaoszczędzimy 300 000 zł
Zastępca Wójta Gminy powiedział, że minimalna kwota na to zadanie to 6000 000 zł.
Radny Henryk Sykut dodał, że aby użytkować to boisko potrzebne są dwa lata więc nie zostanie wydane w przyszłym roku 600 000 zł.
Radny Edmund Łączny zaproponował zrobienie nowego projektu i dodał, że jak płyta boiska i ogrodzenie ma być zrobione za 600 00 zł, to on będzie przeciw budżetowi.
Radny Bartosz Lau powiedział, że jest zdziwiony, iż mieszkańcy wolą boisko przy Dębowej niż przedszkole albo drogi.
Radny Henryk Sykut powiedział, że chciałby wrócić do podatków.
Radny Edmund Łączny powiedział, że Komisja Rewizyjna kieruje wniosek do Komisji Budżetu i Finansów o pozostawienie stawek na taki poziomie jak zostały podane w projektach uchwał.
Radny Bartosz Lau powiedział, że ustępuje, ale ostatni raz.
Kierownik Referatu Finansów omówiła pozostałe uchwały podatkowe. W sprawie zwolnień podatkowych powiedziała, że wprowadzono osobną uchwałę, która ma zwalniać grunty gminne. W poprzednich latach był podatek od posiadania psów od tego roku rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów.
Radny  Henryk Sykut zaproponował wprowadzenie opłaty od odznaczenia psów i zrezygnowanie z opłaty od posiadania psa.
Radny Edmund Łączny  zaproponował zrezygnowanie z opłaty od posiadania psa i zastanowienie się nad uchwałą, z której coś by wynikało.
Komisja jednogłośnie poparli wniosek radnego Henryka Sykuta o zrezygnowanie z opłaty od posiadania psów.
Radny Henryk Sykut spytał czy coś się zmieniło w formularzach podatkowych.
Kierownik Referatu Finansów powiedziała, że zmieniły się ustawowe ulgi podatkowe. Zmieniło się praktycznie nazewnictwo. Wprowadzono osobno uchwałę, która ma zwalniać grunty gminne. Te zwolnienia dotyczą tylko gruntów i budynków gminnych, które nie są wykorzystywane przez organy gminy, bo one są zwalniane ustawowo. Poprzednio w każdej uchwale dot. stawek od podatku od nieruchomości rolnego, leśnego  w każdej uchwale określano, że inkasentami będą sołtysi, w tym roku jest jedna uchwała, która będzie obowiązywać do czasu jakiejś zmiany w tym zakresie.
 
Ad.3.Pozostałe materiały na sesję.
-zadanie inwestycyjne - 50 tyś
Radnemu Henryk Sykut zapytał, które sołectwa skorzystają z tej uchwały, gdyż nie miały żadnej inwestycji, a w związku z tą uchwałą pojawiła się?
Skarbnik Gminy powiedziała, że takim sołectwem będą Prądki. Inwestycje, które są ujęte dla sołectwa to termomodernizacja  SP w Białych Błotach, rozbudowa Gminnego Przedszkola, dofinansowanie do ośrodka zdrowia i uzupełnienie oświetlenia dróg.
Radny Bartosz Lau zapytał się o inwestycję tylko w Zielonce.
Skarbnik Gminy powiedział, że taką inwestycją jest sterowanie oświetleniem i budowa oświetlenia.
Radny Edmund Łączny powiedział, że te inwestycje miały być bezpośrednio dla  mieszkańca danego sołectwa.
Radnemu Henryk Sykut dodał, że te inwestycje, które służą całej społeczności powinny zostać wydzielone.
Radny Edmund Łączny powiedział, że poza Prądkami, wszystkie sołectwa spełniają tę uchwałę.
Radna Wanda Górna spytała jakie inwestycje zgłaszała sołtys Prądek?
Wójt Gminy odpowiedziała, że równanie dróg i lampy.
Radny Henryk Sykut powiedział, że tę uchwałę trzeba zmodyfikować, bo nie może być 50 000 zł dla małej i dużej miejscowości.
Zastępca Wójta powiedział, że doprecyzujemy ją w 2009r.
Radny Bartosz Lau powiedział, że jeżeli przeliczymy na jednego mieszkańca ten wskaźnik, to w Białych Błotach jest tyle samo co w Trzcińcu. Powiedział także, że w przyszłym roku ma być zrobione kilka ulic, ale co będzie jak gmina nie dostanie dofinansowania? Jakie ulic wówczas będą zrobione?
Wójt Gminy powiedziała, że Centralna będzie na pewno.
Zastępca Wójta powiedział, że można te uchwalę doprecyzować w 2009r. i osobno potraktować inwestycje ogólnogminne i dla poszczególnych sołectw.
Wójt Gminy powiedziała, że zmieni słowo inwestycyjne, które jest ujęte w projekcie uchwały.
-zmiany w budżecie na 2007r.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie na 2007r.
Radny Łączny w związku ze zwiększeniem dotacji dla BOK zapytał, czy preleminaż przewidywał te zadania?
Wójt Gminy powiedziała, że 10-lecia OLTOMu nie było , a wyjazd do Wasiłkowa miał być jeden, a były dwa.
Radny Edmund Łączny powiedział, że słyszał, że tego nie było w preliminażu i że Pani Dyrektor o tym wiedziała i nie zostawiła pieniędzy.
Wójt Gminy wyjaśniła, że Pani Dyrektor wnioskowała o 500 000 tyś dotacji, a dostała tylko 300 000 zł.
Radny Edmund Łączny wystąpił z wnioskiem o przedstawienie preliminażu BOK i sprawdzenie czy była przestrzegana dyscyplina budżetowa.
Wójt Gminy powiedziała, że na sesji, gdy będą omawiane zmiany w budżecie na 2007r. poruszy ten temat.
 
Ad.2.Budżet 2008r.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany, które zostały naniesione do budżetu na 2008r. Wyjaśniając, że większość zmian wynika, ze zmiany w dochodach, gdyż dochody dzielą się na bieżące i majątkowe. Jedne z dochodów tj. wpłaty mieszkańców na rzecz inwestycji zostały błędnie zaliczone do bieżących, zamiast majątkowych.
Radny Edmund Łączny zapytał dlaczego dochody własne wzrosły o 3,6 mln, a inwestycje zmalały o 190 000 zł. Dodał, że na pewno wzrosły o 2 mln płace.
Skarbnik Gminy dodała, że najwięcej poszło na oświatę.
Wójt Gminy wyjaśniła, że rozbudowano przedszkole i trzeba było zatrudnić 5 nowych osób.
Radny Edmund Łączny powiedział, że ogólnie  tegoroczny budżet jest dużo lepszy pod względem formy i treści od poprzedniego. Zapytał także ile płatności za inwestycje jest z tego roku?
Skarbnik Gminy powiedziała, że ulica Czysta i Jutrzenki.
Radny Edmund Łączny zapytał dlaczego przeznaczono na przedszkole 45 000 zł, gdzie zgodnie z założeniami powinno być 300 zł na dziecko, czyli łącznie 36 000 zł.
Wójt Gminy powiedziała, że wzrosły koszty.
Radny Edmund Łączny zapytał, czy Gmina zdaje sobie sprawę, że świetlice, które zostaną pobudowane będzie trzeba utrzymać i zagospodarować?
Dodał także, że według niego, to kultura powinna przejmować te świetlice.
Wójt Gminy powiedział, że ma koncepcję związaną z światlicami.
Radny Edmund Łączny poruszył także kwestię boiska przy ulicy Dębowej i powiedział, że społeczność  wczoraj się zgodziła na to boisko, ale to byli praktycznie tylko przedstawiciele klubu. Dodał, że on osobiście jest przeciwko budowie tego boiska na ulicy Dębowej. Wyjaśnił, że będzie głosował za, ale wolałby żeby to było inne miejsce. Zaproponował zrobienie nowego projektu na boisko, jeżeli poprzedni dotyczy stadionu. Zapytał także kto ma zamiar pobudować przedszkole i gdzie ono będzie. I na koniec spytał czy Poczta Polska wywiązała się ze swoich zobowiązań.
Wójt Gminy powiedziała, że osoba, która ma pobudować przedszkole może przyjść na komisję, ale w grudniu. W sprawie Poczty Polskiej porozumienie zobowiązuje skończyć inwestycję i zatrudnić w pierwszej kolejności mieszkańców naszej Gminy. Poczta jeszcze nie funkcjonuje. Wójt dodała, że nie da pieniędzy, jeżeli nie będą zatrudnione osoby z naszej gminy.
Radna Wanda Górna powiedziała, że na boisko jest zaplanowane 600 000 i nie wiadomo czy zmieścimy się w 200 000 albo 300 000 zł.
Radny Edmund Łączny powiedział, że było postanowione zrobienie w przyszłym roku płyty i ogrodzenia.
Zastępca Wójta powiedział, że projekt obejmuje widownie, boisko, ogrodzenie, parking, skocznię, bieżnię i ławki. Łączna kwota tej inwestycji to około 700 000 zł.
Wójt Gminy powiedział, że wczoraj na tym spotkaniu było grono piłkarzy i dlatego zdecydowano tylko o boisku. Zaproponowała, aby zrezygnować z parkingu i widowni w zamian za skocznię i bieżnię.
Radny Henryk Sykut przedstawił wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej, które wpłynęły do Komisji Budżetu i Finansów.
Wójt Gminy zaproponowała zmniejszenie o 50 000 zł środków z boiska na rzecz celów sportowych. W sprawie Blisko Boisko powiedziała, że jeżeli nie będzie dofinansowania to rada będzie musiała zadecydować co dalej. Poinformowała także, że przedszkole będzie niedaleko ulicy Kwiatowej.
Radny Henryk Sykut przedstawił wnioski Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. W sprawie oznakowania Wójt Gminy poinformowała, że znaki zostały już zamówione. W sprawie dofinansowania dla klubów sportowych Wójt Gminy poruszyła tę kwestię przy wnioskach Komisji Oświaty. W sprawie nawadniania boiska w Białych Błotach Radny Henryk Sykut zapytał, czy to nie będzie w środkach przeznaczonych na budowę stadionu. Zastępca Wójta obiecał przeanalizować tę sprawę. W sprawie pomostów dla koła wędkarskiego, a także placu zabaw w Trzcińcu i Białych Błotach zadecydowano ująć to w zmianach do budżetu gminy na 2008r. w miesiącu styczniu. W sprawie zwiększenia dotacji dla BOK Wójt powiedziała, że ośrodka kultury koszty generują biblioteki publiczne. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeszcze w tym roku mogą biblioteki podlegać po ośrodki kultury.
W sprawie wniosków z Komisji Oświaty ustalono, że na razie nie będzie systemu nawodnienia w Kruszynie Krajeńskim. Wójt Gminy poinformowała, że plan rozwoju bazy sportowej jest opracowywany i zaproponowała zminimalizować koszty budowy boiska, ale pozostawić funkcje lekkoatletyczną.
Radny Bartosz Lau powiedział, że na drogi przeznaczone 1,2 mln złotych i spytał co będzie jak Gmina nie uzyska dofinansowania, które ulice zostaną wybrane?
Wójt Gminy wyjaśniła, że na razie jest to pierwszy etap.
Radny Czesław Jabłoński zapytał czy kącik integracyjny i świetlica będą w tym samym miejscu.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w pobliżu.
 
 
 
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
                                                                 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 
                                                                                         Henryk Sykut
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 listopada 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (21 lutego 2008, 09:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1089