Protokól z 15.12.2009r.

Protokół  Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 grudnia roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Budżetu i Finansów, prezes Zakładu Wodnego i Usług Komunalnych Białe Błota Krzysztof Ruszkiewicz, radny Edmund Łączny oraz Skarbnik Lucyna Krasulak
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Henryk Sykut
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       Taryfy- ZWiUK;
2)       Budżet na 2010 rok;
3)       Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
4)        Propozycje zmian do budżetu na  2010r
.
 
Ad. 1 Taryfy- ZWiUK.
 
Prezes Zakładu Wodnego i Usług Komunalnych Krzysztof Ruszkiewicz przedstawił Komisji propozycję nowych taryf usług komunalnych. Poruszono kwestię najistotniejszych kosztów usług oraz wymiany generalnej wodomierzy.  Prezes Krzysztof Ruszkiewicz powiedział, że problem ilości ścieków jest problemem złożonym.
 
Ad.2  Budżet na 2010 rok.  


Komisja w obecności Skarbnik Lucyny Krasulak zgłosiła uwagi dot. budżetu na 2010 rok. Radny Edmund Łączny  powiedział, że zaciągany kredyt w stosunku do budżetu gminy oraz wydatków majątkowych jest niekorzystny i przy takim obrocie spraw w roku 2012 nie będzie środków na inwestycje, a skutki aktualnego budżetu będą wpływały na przyszły budżet. Konieczna jest sprzedaż gruntów. Komisja podjęła dyskusję nt. dochodów bieżących Gminy Białe Błota. Przekazana została również informacja do członków Komisji o wstępnym zamyśle przygotowania przetargu na rozwiązania dot. skomunikowania całej Gminy Białe Błota, łącznie z dodatkową linią do Bydgoszczy.
 
Ad. 3  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
Komisja zapoznała się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na temat zaciągania kredytów przez Gminę Białe Błota oraz w sprawie wykrycia nieprawidłowości podczas badania projektu uchwały budżetowej, gdzie nieprawidłowo ustalono stawkę dotacji na pomoc społeczną.
 
      
Ad.4 Propozycje zmian do budżetu na 2010r.  


Skarbnik Lucyna Krasulak zapoznała Komisję z analizą budżetu. Przedstawione zostały również wydatki na czyszczenie i konserwację gminnych rowów z zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz transportu gminnego. Skarbnik przekazała, że dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej 92 zmniejszyła się.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (15 grudnia 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 12:13:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1396