Protokół z 22 września 2009r.

Protokół  Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 września roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Budżetu i Finansów zgodnie z listą obecności, Skarbnik Pani Lucyna Krasulak oraz Zastępca Wójta Pan Krzysztof Jankowski
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Henryk Sykut
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       W sprawie założeń do budżetu Gminy Białe Błota na 2010 rok
2)       Wolne wnioski
 
Ad.1 W sprawie założeń do budżetu Gminy Białe Błota na 2010 rok.
              
 
Zastępca Wójta Pan Krzysztof Jankowski zapoznał Komisję z głównymi założeniami do budżetu Gminy Białe Błota na 2010 rok. W planach zakładano budowę i modernizację              30 dróg, jednakże Gminie grozi brak środków finansowych na tak sporą inwestycję gdyż w pierwszej kolejności będą realizowane: usprawnienie ujęcia wody w Cielu i realizacja budowy kanalizacji ul. Deszczowej. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski poinformował również Komisję o tym, że będą przekazane fundusze od Marszałka na budowę basenu w Białych Błotach oraz hali sportowej w Przyłękach. Realizacja tego projektu zawarta jest w planie wieloletnim.
 
Ad.2 Wolne wnioski
-          Przewodniczący Komisji Henryk Sykut przekazał, że Komisja Budżetu i Finansów otrzymała zarządzenie w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.
-          Komisja dyskutowała o sprawie ewentualnej dzierżawy gruntów wokół Jeziora Jezuickiego, które do tej pory użytkował Polski Związek Wędkarski. Nie podjęto żadnych wniosków
-          Przewodniczący Komisji Henryk Sykut przedstawił dokument wystosowany przez  Klub Sportowy „Orlik” do Wójta  Gminy Białe Błota Katarzyny Kierstein-Piotrowskiej z prośbą o uwzględnienie w budżecie Gminy na 2010 rok środków finansowych na zakup sprzętu w postaci trampoliny wyczynowej
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 września 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:28:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1368