Protokół z 16 czerwca 2009r.

Protokół  Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 czerwca roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Budżetu i Finansów zgodnie z listą obecności oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Beata Przyborska
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Henryk Sykut
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)        Rozmowa z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Beatą Przyborską.
2)        W sprawie wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2009 roku.
 
Ad.1 Rozmowa z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Beatą Przyborską.
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska przedstawiła Komisji na jakim poziomie kształtuje się budżet GOPSu z pominięciem środków  z Unii Europejskiej. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone i z perspektywy ich  realizacji występują pewne zagrożenia m.in. w kwestii wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz świadczenia usług specjalistycznych- psychiatrycznych, tu występuje deficyt jeżeli chodzi o budżet GOPSu. Kierownik powiedziała o bardzo dużej roli domów społecznych oraz o koncepcji utworzenia: Domu dziennego pobytu, mieszkania chronionego, punktu interwencji kryzysowej stąd złożony został wniosek o rozbudowę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownik Beata Przyborska przedstawiła również Komisji pomysł opracowania koncepcji rozbudowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach pod kierunkiem działalności gospodarczej i usługowej oraz o planie złożenia w roku 2010 aplikacji wniosku na rozbudowę ZAZu ze środków unijnych. Komisja była zgodna co do ubiegania się Gminy o dotację na budowę nowych lokali socjalnych.
                               
Ad.2 W sprawie wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2009 roku.
 
Komisja dyskutowała na temat wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2009 roku. Analizowano głównie segmenty wzrostu i spadku dofinansowania. Komisja sugerowała na jakie inwestycje należy zwrócić uwagę.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 czerwca 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:32:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1290