Protokół z 22 kwietnia 2009r.

 
 
Protokół  Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 kwietnia 2009 roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Budżetu i Finansów zgodnie z listą obecności oraz Skarbnik Pani Lucyna Krasulak
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Henryk Sykut
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       Materiały na sesję
.
 
Ad.1 Materiały na sesję.  
Komisja razem ze Skarbnikiem Lucyną Krasulak dyskutowała na temat zmian budżetowych w sektorze inwestycji drogowych, w nawiązaniu do niewykonanych inwestycji drogowych Przewodniczący mówił o uwagach Komisji Rewizyjnej co do nie wykonania wszystkich założeń budżetu Gminy Białe Błota na rok 2008 oraz o udzieleniu Wójtowi Gminy Katarzynie Kierstein- Piotrowskiej absolutorium.
Na Komisji podjęto również dyskusję na temat uchwały zobowiązującej Gminę do utworzenia Biblioteki Gminnej. Radni rozmawiali na temat ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Białe Błota oraz poprawy tego stanu rzeczy poprzez budowę dróg gminnych.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 kwietnia 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:36:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1219