Protokół z 25 listopada 2008r.

 
Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 listopada  2008 roku od godz. 15:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Przezes ZWiUK Krzysztof Ruszkiewicz i Członek Zarządu ZWiUK Ewa Łabędź.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1.Budżet
2.Materiały na sesję.
 
 
Ad. 2 Materiały na sesję
 
Przewodniczący Komisji Henryk Sykut poprosił przedstawicieli ZWiUK o zreferowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota. Ewa Łabędź przestawiła i omówiła w/w projekt uchwały. Członkowie komisji poruszyli kwestię nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacyjnej przez mieszkańców gminy Białe Błota i zrzucania ścieków. Przez ZWiUK poruszył również stan infrastruktury kanalizacyjnej w naszej gminie oraz przewidywane inwestycje.
Kolejny omawiany projekt w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o. o. w Białych Błotach. Przewodniczący Komisji zapytał od czego zacząć porządkować sytuację w ZWiUK.
Skarbnik gminy omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
 
 
Ad. 1 Budżet -brak  
 
 
 
 
   

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (25 listopada 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:44:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1233