Protokół z 24 lipca 2008r.

 
Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia  24 lipca  2008 roku od godz. 14:00 do 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i koordynator sportu Patrycjusz Migawa.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1.Przychody i wydatki na oświatę za I półrocze 2008r. oraz preliminarz wydatków na II półrocze.
2.Omówienie materiałów na sesję.
3.Wolne wnioski.
 
 
Ad.1 Przychody i wydatki na oświatę za I półrocze 2008r. oraz preliminarz wydatków na II półrocze.
Skarbnik Gminy przedstawiła przychody i wydatki w oświacie. Poinformowała, że zabraknie ok. 150 000 zł środków ,  w związku z remontem przedszkola i koniecznością przeniesienia placowki. Przedstawiła również płace w oświacie i porównanie wykonania budżetu z zeszłym rokiem.
 
Ad.2 Omówienie materiałów na sesję.
 Członkowie komisji zapoznali się z uchwałami na sesję. Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r. przedstawiła Skarbnik Gminy, a uchwałę w sprawie przyjęcia strategii Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej koordynator sportu.
 
Ad.3 Wolne wnioski.
Brak
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 lipca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:53:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1298