Protokół z 23 czerwca 2008r.


Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca  2008 roku od godz. 15:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Dyrektor BOK Maria Witkowska-Rypina i księgowa BOK, Dyrektor WOK Józef Damski, oraz Kierownik Referatu Finansów Bożena Woźniak.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1.Wydatki z budżetu gminy na BOK i WOK w 2008 r.;
2.Omówienie materiałów na sesję. 
3.Wolne wnioski.  


Ad.1. Wydatki z budżetu gminy na BOK i WOK w 2008r. 
Dyrektor BOK i Księgowa BOK przedstawiły wydatki BOK w 2008r. Po krótkim sprawozdaniu Pani Dyrektor powiedziała, że po odjęciu wszystkich wydatków, na działalność statutową ośrodka pozostaje 40 000 zł rocznie.
W związku z wzmianką Pani Dyrektor na temat braku bazy lokalowej komisja podjęła dyskusję na w/w temat. Następnie komisja dyskutowała o wynagrodzeniach pracowników, wyodrębnieniu bibliotek i o podziale ośrodków kultury na WOK i BOK.
Na koniec spotkania Pani Maria Witkowska-Rypina powiedziała, że planuje w świetlicy w Cielu otworzyć warsztaty ceramiczne, jednak na ten cel będą potrzebne dodatkowe środki.
 Z kolei Dyrektor WOK tylko krótko przedstawił potrzeby ośrodka w Łochowie                  i zaapelował o ocieplenie stropu i wymianę okien.
 
Ad.2 Omówienie materiałów na sesję.
-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Radny Bartosz Lau zapytał na co konkretnie zwiększa się wydatki Urzędu Gminy. Kierownik Referatu Finansów powiedziała, że mają to być środki na zakup mebli do pomieszczeń nad bankiem Spółdzielczym. W sprawie izby wytrzeźwień wyjaśniła, że poprzednia uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Taka uchwala, o takiej samej treści funkcjonuje od kilku lat i teraz  po raz pierwszy została zakwestionowana.
Na koniec Zastępca Wójta poruszył kwestię dofinansowania w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 - 182 000 zł. w 2009r.
-w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że uchwała dotyczy  budowy boiska „Orlik” w Cielu.
-w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że spółka Murowaniec ma coraz większe roszczenia i w związku z powyższym wskazano nowy teren pod budowę kościoła.
 
 
Ad.3 Wolne wnioski.

Brak
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 czerwca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:56:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1206