Protokół z 20.04.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 kwietnia  2010 roku od godz. 15:00 do 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut.
 
Porządek posiedzenia Komisj:
1.        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r.;
2.        Wolne wnioski.
 
 
Ad. 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r.
 
Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z wnioskiem i opinią Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium. Następnie podjęła dyskusje nt. podatku VAT, jaki Gmina zapłaciła w 2009 r. Członkowie komisji przeanalizowali poszczególne punkty sprawozdania z wykonania budżetu zwracając szczególna uwagę m.in. na odszkodowanie za błędne wydanie decyzji administracyjnej, koszty obsługi Rady Gminy i Urzędu Gminy, promocje jednostek samorządu terytorialnego, dożynki 2009 r., średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu, pomoc społeczna i stołówki szkolne. Komisja poruszyła również kwestię dopłaty do ścieków.
 
Ad. 2 Wolne wnioski  


Przewodniczący Komisji przedstawił radnym odpowiedź na wniosek komisji dot. wykazu inwestycji, które będą realizowane w latach 2010- 2011 oraz odpowiedź na interpelacje dot. ścieków.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 kwietnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (21 czerwca 2010, 11:47:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1196