Protokół z 24.08.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 sierpnia  2010 roku od godz. 15:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Sekretarz Gminy Anna Rywak,Proboszcz parafii w Murowańcu ksiądz Ireneusz Kalaczyński i Inspektor Wiesława Kaczanowska. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Materiały na sesję.
2.        Wolne wnioski.
 
 
Ad. 1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej i w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
 Na posiedzenie Komisji przybył proboszcz parafii w Murowańcu, w celu przekonania radnych do wyrażanie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej pod przyszły kościół.
Przewodniczący Komisji po dyskusji nt. ewentualnej sprzedaży terenu, zapytał proboszcza, czy coś się stanie jak decyzja w/w sprawie zapadnie po wyborach.
Ksiądz I. Kalaczyński odpowiedział, że jak będzie trzeba czekać to parafianie poczekają.
 
- w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
Komisja podjęła dyskusje nt. wieczystego użytkowania. Inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła członkom komisji, iż osoby których dotyczy projekt uchwały nabyły w/w działki po cenie rynkowej. Po podjęciu uchwały, aby nabyć działkę na własność będą musiały zapłacić około 10% wartości działki, czyli różnice miedzy własnością , a prawem wieczystego użytkowania.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Rywak.
Przewodniczący komisji zaproponował zmianę w projekcie uchwały i przesuniecie terminu utworzenia w/w biblioteki z dnia 22 grudnia 2010 r.,  na 31 marca 2010 r.
 
- w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie i w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Białobłockiego Ośrodka Kultury.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Rywak.
 
- w sprawie wniesienia do spółki Zakładów Wodociągów i usług Komunalnych Sp. z o. o. w Białych Błotach wkładów pieniężnych.
 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta. Przewodniczący Komisji zapytał Zastępcę Wójta, czy wkład pieniężny, który wnosi Gmina do spółki nie zostanie przeznaczony na spłatę kredytu. Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości. Komisja podjęła dyskusję nt. ogólnej działalności ZWiUKu i Prezesa, cen wody, strat w wodzie, przyłączach wody i użytkowaniu szamba.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbik Gminy.
Przewodniczący komisji poruszył kwestie wydatków niewygasających. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wracają zadania z grudnia 2009 r., które były na środkach niewygasających i miały być zrealizowane do 30 czerwca 2010 r. W wielu przypadkach nie otrzymano jeszcze pozwoleń na budowę. Następnie Radny Henryk Sykut, zapytał, czy ścieżka od wiaduktu do Trzcińca zostanie utwardzona. Zastępca Wójta wyjaśnił że ścieżka będzie asfaltowa.
Komisja w następnej kolejności poruszyła kwestię legalizacji ścieżki rowerowej. Przewodniczący Komisji zapytał, dlaczego Gmina ma za to płacić.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że zostały podjęte wszystkie możliwe kroki, aby zalegalizować tę inwestycję, bez konieczności zapłaty, ale się nie udało.
 
 
 
Ad. 2 Wolne wnioski.
Radny Henryk Sykut poruszył kwestię niemożności podłączenia gazu do posesji w Cielu.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski, które wpłynęły do Komisji.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (8 października 2010, 12:31:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1161