Protokół RGK.0012.1.11.2011 z dn. 11 października 2011 r.,

Białe Błota, dnia 11 października 2011 r.,
RGK.0012.1.11.2011

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 11 października 2011 roku od godz. 15:00 do godz. 16:15 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Skarbnik Lucyna Krasulak Redaktor Naczelny Marzanna Kreja.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Porządek posiedzenia:

1.    Propozycje do budżetu na 2012 rok.
2.    Wolne wnioski

Ad. 1. Propozycje do budżetu na 2012 rok.

Komisja analizowała środki przeznaczone w budżecie na fundusz sołecki w poszczególnych miejscowościach.

Radny Marek Mikuła poinformował, ż e na ogłoszeniach parafialnych po mszy w miejscowości Ciele powiedział, że jest chęć postawienia pomnika ku pamięci żołnierza na Cmentarzu Parafialnym za zgodą Rady Gminy oraz, że inicjatorem jest mieszkaniec Trzcińca.
Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski wyjaśnił, że rzeczywiście jest taki pomysł aby uczcić „Żołnierzy Wyklętych”.

Przewodniczący RG poinformował, że wpłynął wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o przeprowadzenie czynności kontrolnych w Białobłockim Ośrodku Kultury. Zaproponował, aby powołać do tego celu komisję kontrolną.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz odczytał informację o sytuacji finansowej Białobłockiego Ośrodka Kultury.
Dyskusja, w której udział wzięli radni Bartosz Lau, Henryk Sykut, Elżbieta Lewandowska, Jacek Grzywacz, Marek Mikuła, Robert Baranowski, Skarbnik Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski.

Skarbnik wyjaśniła jak wygląda procedura związana ze składaniem wniosku przez instytucje kultury do budżetu gminy.

Ad. 2. wolne wnioski.

Komisja Budżetu i Finansów złożyła wniosek w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego zasadności wydatkowania dotacji przekazanej Białobłockiemu Ośrodkowi Kultury w 2011 roku pod względem zasadności legalności, celowości, gospodarności. Radny Jacek Grzywacz na Przewodniczącego powyższej komisji zaproponował kandydaturę radnego Marka Mikuły, członkowie Maria Wolsztyńska, Jacek Grzywacz, Robert Baranowski, Bronisław Balcerowski.

Wniosek Radnego Grzywacza o sklejenie krzeseł w Biurze Rady Gminy.
Przewodniczącego Bartosza Lau zawnioskował o to, że jeżeli urząd będzie chciał dać jakieś dotacje dla ośrodków kultury to tylko na dany miesiąc.

Radny Marek Mikuła poprosił o zestawienie wniosków wszystkich sołectw, w których zawarte są planowane inwestycje.

Ponownie rozpoczęła się dyskusja na temat inicjatywy powstania pomnika dla uczczenia pamięci żołnierzy na cmentarzu Parafialnym w Cielu.


Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                                   Budżetu i Finansów
Natalia Sadłowska
                                                                                                     Jacek GrzywaczPodpisy członków Komisji:

1.    Bartosz Lau          
2.    Henryk Sykut          
3.    Robert Baranowski       
4.    Elżbieta Lewandowska   
5.    Marek Mikuła           

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (29 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 10:48:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849