z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2012 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 o godz. 15:00


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Jan Jaworski.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
Zapoznanie się komisji z wydatkami na  oświetlenie w poszczególnych miejscowościach w V kadencji Rady Gminy jak również w latach 2011 i 2012Materiały na sesjęSprawy bieżące
 
Ad. 1. Zapoznanie się komisji z wydatkami na  oświetlenie w poszczególnych miejscowościach w V kadencji Rady Gminy jak również w latach 2011 i 2012
 
Informacji na temat wydatków dotyczących oświetlenia w poszczególnych sołectwach udzielił kierownik referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski. Został poruszony również temat poszczególnych inwestycji na terenie gminy m.in. w Prądkach oraz ścieżki pieszo – rowerowej w Łochowie oraz ul. Kanałowej.
 
Radny Jacek Grzywacz poruszył również kwestię inwestycji w sołectwie Przyłęki.
Na komisji podjęto dyskusję w sprawie inwestycji gminnych, poruszono temat wody w Łochowie, której jakość nadal jest bardzo zła. Kierownik Stężewski wyjaśnił, że woda jest bardzo zasolona.
 
 
Ad. 2. Materiały na sesję.
 
Zmiany w budżecie przedstawił Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. Wyjaśniła również, że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że Wieloletni Plan Finansowy powinien zostać każdorazowo zmieniany  związku ze zmianami w budżecie.
 
Komisja podjęła dyskusję w sprawie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach, w której udział wzięli obecni członkowie komisji, skarbnik Lucyna Krasulak oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski.
 
Ad. 3. Sprawy bieżące
Brak
 
 
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (29 maja 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 września 2012, 23:26:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1102