z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 25 września 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 16:30

Białe Błota, dnia 25 września 2013 r.
RGK.0012.1.11.2013


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 27 sierpnia 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, z-ca wójta Jan Jaworski, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, radca prawny Edyta Ksobiak.


Posiedzenie Komisji w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Jacka Grzywacza prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy i członek Komisji Budżetu i Finansów Marek Mikuła.


Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze wszystkimi sprawami sądowymi z udziałem Gminy do dnia 31.08.2013 roku (ilość spraw, w tym  wygranych i przegranych, problematyka tych spraw, wysokość zasądzonych od Gminy odszkodowań na rzecz powodów).

Ad.1.

Zestawienie wraz z objaśnieniem spraw sądowych w przedmiocie nieruchomości, toczących się w Sądzie Cywilnym oraz w Sądzie Administracyjnym w roku 2013 przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak. Niniejsze zestawienie stanowi załącznik do protokołu do wglądu w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 (pokój 18).

Zestawienie spraw sądowych z udziałem gminy Białe Błota prowadzonych przez radcę prawnego, przedstawiła pani Edyta Ksobiak – radca prawny w Urzędzie Gminy Białe Błota. Niniejsze zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu do wglądu w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 (pokój 18).

Na Komisji powzięto dyskusję w powyższym temacie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

Protokołowała: wz. Przewodniczącego Komisji
        Budżetu i Finansów
Natalia Zielińska            
            Marek Mikuła


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 września 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (13 lutego 2014, 07:50:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 807