Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 23 stycznia 2014 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 23  stycznia              2014 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Zastępcą  Wójta Jan Jaworski,  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, pan Patrycjusz Migawa, przedstawiciel Pomorskiej Spółki Gazownctwa Piotr Czerniejewski i pani Katarzyna Góralczyk.

Posiedzenie Komisji  prowadził  Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Na posiedzeniu Komisji nieobecny był radny Robert Baranowski. 

Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesje.
2. Wolne wnioski.

Ad.1. Materiały na sesje.

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.

Na komisję przybył przedstawiciel Pomorskiej spółki Gazownictwa w Bydgoszczy pan Piotr Czerniejewski i poinformował, iz spółka planuje inwestycję podłączenia gazu w miejscowości Łochowo, Łochowice i Lisi Ogon. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wybudować 80 km sieci gazowej. Do realizacji tego zadania niezbędne jest pozwolenie na budowę, o które można się ubiegać dopiero jak będzie miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Pani Katarzyna Góralczyk przedstawiła miejscowy plan.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

   - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2014 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym.

Projekt uchwały przedstawił pan Patrycjusz Migawa.

- w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Mariusz Stężewski.

- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Pojekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Pojekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Pojekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 stycznia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (11 lipca 2014, 09:26:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689