Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 stycznia 2015 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 stycznia 2015 r., o godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej.


W posiedzeniu udział wzięli radni według listy obecności oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Porządek posiedzenia:
1.  Omówienie Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżetu Gminy na 2015 rok.Ad. 1. Omówienie Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżetu Gminy na 2015 rok.

Przewodniczący Komisji poprosił panią Skarbnik, aby przedstawiła zmiany w WPF. 
Pani Skarbnik poinformowała, że w dokumentach które dostali radni opisane były inwestycje, z których gmina będzie rezygnować i tak poprawiony projekt przedstawiła  radnym. Ww. zmiany w prognozie finansowej dotyczą:
- budowa ulicy Czajczej w Białych Błotach-wykreślenie
- budowa świetlicy w Cielu- wykreślenie ( kwota przeniesiona do działu oświaty)
-budowa ul. Betonowej-wykonana będzie tylko „deszczówka”
- budowa ul. Bluszczowej, Ułańskiej-wykreślone
-budowa ul. Azalowej- wykreślone
- projekt ulicy Czerskiej- zostaje w wieloletniej prognozie, ponieważ był zapłacony
- budowa ulic Czekoladowej i Kaplicznej- wykreślenie

Wójt Gminy podkreślił, że bardzo ważna jest inwestycja polegająca na budowie szkoły w Cielu, ale nie może być sytuacji, gdzie wszystko na najbliższe lata zostanie wykreślone z prognozy. Powiedział też, że pieniędze, które posiada gmina i tak nie  wystarczą i trzeba poczekać na dofinansowanie z UE. 

Radny Bronisław Balcerowski stwierdził, że dobrze byłoby wiedzieć jaka kwota pozostała do wykorzystania na rozbudowę szkoły w Cielu. 

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy zostały podjęte działania w sprawie przeanalizowania projektów odnośnie szkoły w Cielu i Przyłękach. 

Zastępca Wójta przyznał, że nie było konsultacji w tej sprawie. 

Radna Maria Wolsztyńska zaznaczyła, że powinno się zadbać również o to co gmina posiada czyli o szkołę podstawową w Białych Błotach, która wymaga remontu. 

Przewodniczący Bronisław Balcerowski dodał, że na ostatniej komisji oświaty przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Białych Błotach  stwierdzili, iż instalacje nie wytrzymują obciążenia i potrzebny jest jej remont. Zapytał też Zastępcę Wójta o to czy jest projekt i pozwolenie na budowę inwestycji w Cielu. 
Zastępca Jan Czekajewski odpowiedział twierdząco. 

Pani Skarbnik przeszła dalej do omawiania zmian WPF i budżecie:
-budowa ulic Żurawinowej i Liściastej- kwestia ma zostać podjęta później
 -projekty ulic w Murowańcu- wykreślone
 - rozbudowa szkoły w Przyłękach- przesunięcie na 2017 i 2018 rok. Radny Krzysztof Kocikowski zaproponował, by kwota zachowana na tę inwestycję została taka jaka była wcześniej i aby w tytule wpisać to jako obiekt sportowo świetlicowy. Wójt Gminy stwierdził, że ten obiekt w Przyłękach na pewno jest potrzebny.
-budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Lisim Ogonie i Łochowie etap II – jest w trakcie realizacji. Zadania nie dało się rozliczyć w 2014 roku, więc widnieje w tegorocznym budżecie.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie i Łochowie- ostateczny termin realizacji zadania to 25.06 i całość musi być zapłacona
-budowa nawierzchni ulic Duńskiej, Dalekiej, Cynowej, Całej- zadania w realizacji; umowy z 2014roku
- budowa szkoły w Cielu- zapis zostaje bez zmian
- budowa ulicy Betonowej- zaplanowano tylko odwodnienie
- ul. Czerska- wykonanie i zapłata za projekt
-ul. Zagajnikowa -w trakcie realizacji
- budowa nawierzchni ulic Bluszczowej, Czekoladowej, Kanałowej, Spokojnej, Kaplicznej- inwestycja wykreślona
- ścieżka rowerowa- do zapłaty

Radny Jacek Grzywacz zapytał dlaczego na zakręcie ulicy Żurawinowej zatrzymuje się autobus. 

Radny Bronisław Balcerowski odpowiedział, że tabliczka z rozkładem jazdy została zdjęta, jednak kierowcy nadal się tam zatrzymują. Radny zaproponował, że najlepiej byłoby gdyby przystanek umiejscowić koło szkoły i powiedział, że należy złożyć interpelację do starostwa. 

Radny Krzysztof Kowalewski poprosił, by w budżecie zapewnić środki na projekt ulicy Bluszczowej. 

Zastępca Wójta Jan Czekajewski poinformował, że przetarg na budowę ulicy Bluszczowej został unieważniony, można na tę chwilę tylko zlecić wykonanie projektu. 

Radny Rafał Barsukiewicz zaproponował, aby w każdym sołectwie przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami co najbardziej jest potrzebne w ich miejscowościach. 

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że na zebraniach wiejskich jest bardzo mała frekwencja. 

Radny Krzysztof Kowalewski powrócił do  pytania dot. zabezpieczenia środków na projekt ulicy Bluszczowej i poprosił o przegłosowanie tej kwestii. 

Radni zatwierdzili kwotę na projekt tejże ulicy z rozpisaniem jej na dwa lata po 40 tysięcy złotych rocznie. 

Radny Bronisław Balcerowski zapytał czy są jeszcze jakieś zmiany w budżecie.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że dochody pozostały takie jak były na poziomie z 15 listopada ubiegłego roku. Dochody realne znane będą dopiero po obliczeniu wymiaru podatku od osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne. Skarbnik powiedziała, że stawki podatkowe na bieżący rok pozostały takie jak w roku ubiegłym. Dodała także, że budowa zjazdu na ulicy Narcyzowej w Lipnikach przewidziana jest na ten rok, a oszczędności które pozostały przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg i na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi. Skarbnik gminy poinformowała, że wszelkie imprezy gminne będzie w 2015 r. organizowało Gminne Centrum Kultury, a urząd będzie jedynie współorganizatorem. 

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał o finansowanie imprezy „Rowerowa Brzoza”. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że gmina jest współorganizatorem.

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie:
-budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach- I etap projekt
-budowa ul. Azalowej- projekt
-projekt i budowa ul. Bluszczowej- I etap projekt odwodnienia
-budowa II etapu ul. Opalowej, Wierzbowej, Kalinowskiego w Murowańcu- płatność
-ul. Zabytkowa- płatność
-ul. Zagajnikowa w Prądkach- w trakcie realizacji
-projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka- płatność
-nawierzchnia ulicy Kanałowej, Spokojnej- płatność
-projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej- płatność
-ul. Chlebowa, Iglasta w Białych Błotach- projekt, środki wpisane ze srodków sołeckich
-budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach- projekt
-projekt i budowa ul. Kaplicznej w Białych Błotach- projekt zrealizowany, płatnośc w tym roku
-budowa ul. Czerskiej- płatność
-gospodarka mieszkaniowa- na ten cel zabezpieczonych jest 60000zł
-wydatki z działu:Informatyka- 253 tys. złotych, pani Skarbnik wytłumaczyła, że bardzo duże wydatki w tym dziale przeznaczone były na internet szerokopasmowy
  
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby zakupić program E-SESJA, który na pewno ułatwiłby pracę ale także zaoszczędził czas i środki wydawane chociażby na artykuły biurowe.
 
Radny Jacek Grzywacz zaproponował następujące zmiany w budżecie:
wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady gminy- 196900 złotych, zwiększyć  kwotę na ten cel o 130 tysięcy złotych
w dziale 754 wydatki wynoszą 47 tysięcy poprosił o zmianę na 35 tysięcy
wydatki na komunikację autobusowa linii 91 i 92- 1200000 złotych zaproponował by miejscem docelowym linii 92 były Łochowice

Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, by zabezpieczyć środki na remont Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poprosił Skarbnik Gminy o poprawienie projektu uchwały na następną Komisję. 
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (26 maja 2015, 08:58:47)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (26 maja 2015, 09:01:27)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 503