Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 września 2016 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji   Budżetu i Finansów z dnia 26 września 2016 r., od godz. 14:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Zastępca Wójta Jan Czekajewski,  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak oraz pan Edmund  Łączny.

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Porządek posiedzenia:
1.  Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2016 - na podstawie sprawozdania opisowego. 
2. Materiały na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Ad.1.  Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2016 - na podstawie sprawozdania opisowego. 
Przewodniczący Komisji odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
Pan Edmund Łączny poruszył sprawę wydatków na nowe inwestycje i powiedział, że nie można mówić o nowych inwestycjach tylko o kontynuacji dotychczasowych. Dodał, że należy planować budżet w taki sposób, żeby była nadwyżka.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nadwyżka będzie jak nie będzie kredytu i należy rozróżnić nadwyżkę od wolnych środków

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Komisja podjęła dyskusje na temat  zmian w budżecie w zakresie oświetlenia.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię ulic zalewowych w Białych Błotach i decyzji z poprzedniej sesji o przeznaczeniu 300 000 zł na ul. Zagajnikową w Prądkach.
Zastępca Wójta zwrócił uwagę, że to radni tak zdecydowali.

- w sprawie akceptacji kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji zgłosił literówki w projekcie uchwały.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji zapytał Zastępce Wójta, czy planuje się w Murowańcu budowę lokali socjalnych.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że  na to zadanie jest ważne pozwolenie na budowę do końca 2017 roku. Ponadto jest bardzo dużo wniosków o mieszkania socjalne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski
  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 września 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (23 marca 2017, 12:29:43)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 marca 2017, 12:32:13)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 323