Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2018 r. Zarządzeniem SG.0050.5.2018 r. Wójta Gminy Białe Błota na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu  24 stycznia 2018 r. Zarządzeniem SG.0050.5.2018 r. Wójta Gminy Białe Błota  na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:


L.p

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanych środków publicznych

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach

ul. Piesza 4, 86-005 Białe Błota

Przygotowanie OSP do działań ratowniczo-gaśniczych.

89.660,00

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie

ul. Jałowcowa 7, 86-065 Łochowo

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Białe Błota

68.000,00

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie

ul. Przemysłowa 1b, 86-061 Brzoza

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i techniczne w Gminie Białe Błota

2.340,00

4160.000,00


metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (17 kwietnia 2018)
Opublikował: Sławomir Ruge (18 kwietnia 2018, 08:48:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 489