Protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Protokół z konsultacji projektu (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Baczkowska (15 listopada 2018)
Opublikował: Andrzej Pasek (19 listopada 2018, 10:25:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353