Dotyczy decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie asortymentu produkcji wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w hali produkcyjno-magazynowej w Lisim Ogonie przy ul. Usługowej

ZAWIADOMIENIE

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek z dnia 6 maja 2019 r., Pana Stanisława Kryszewskiego - pełnomocnika firmy NIERUCHOMOŚCI Tomasz Frieske, ul. Byszewska 54A, 85-416 Bydgoszcz,
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla:

„Przedsięwzięcia polegającego na zmianie asortymentu produkcji ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na działce nr 427 w Lisim Ogonie, ul. Usługowa 5”.
 
       Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się Strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 10, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Dziedziak (21 maja 2019)
Opublikował: Maciej Pastwa (21 maja 2019, 11:46:21)

Ostatnia zmiana: Maciej Pastwa (21 maja 2019, 12:05:22)
Zmieniono: Edycja dokumentu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378