zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej na działce nr 20/20 w Kruszynie Krajeńskim

Białe Błota, dnia 03.03.2017 r.

 

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.20.2016.KOŚ

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku magazynowo – warsztatowego z częścią socjalną wraz z wentylacją mechaniczną na działce o numerze ewidencyjnym 20/20 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota”Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.

 

 

Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Kruszyn Krajeński.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (3 marca 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (3 marca 2017, 12:02:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402