zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 9/2017 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 20.11.2017 r.

 

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.41.2017

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:Dobudowa hali magazynowej do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z budową infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej na działkach nr 89/3, 89/4 i 95 obręb geodezyjny Ciele"


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.Z up Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (20 listopada 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (20 listopada 2017, 12:50:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444